Zaawansowany, praktyczny kurs z oceny badań RM stopy i ścięgna Achillesa
Praktyczne warsztaty komputerowe
O szkoleniu
Kurs dedykowany przede wszystkim dla ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM stawów.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, typowe uszkodzenia struktur stopy z uwzględnieniem ścięgna Achillesa oraz interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Warsztaty mają charakter skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Limitowana liczba miejsc gwarantująca maksymalny komfort nauki podczas szkolenia
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
Anatomia stopy i Achillesa- wykład
Anatomia – warsztaty
Techniczne aspekty obrazowania RM stopy i ścięgna piętowego - wykład
Kości i powierzchnie stawowe - wykład
Kości i powierzchnie stawowe - warsztaty
Przerwa
Przerwa
Więzadła - warsztaty
Ścięgna - wykład
Ścięgna - warsztaty
Lunch
Ścięgno Achillesa - wyklad
Ścięgno Achillesa – typowe uszkodzenia
Inne typowe patologie stopy – wykład
Inne typowe patologie stopy - warsztaty
Przerwa
Obraz pooperacyjny stopa i ścięgno piętowe
Obraz pooperacyjny stopa i ścięgno piętowe
Quiz
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Paśnik
  kierownik naukowy
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
  Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center, w którym pracuje od 2012r.
  Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 4 czerwca 2022 (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

Koszt udziału jednej osoby: 1390 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 21 maja 2022 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 21 maja 2022 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy

04 czerwca 2022r. (sobota):  CEM, Warszawa

1390 zł (zw)