Zabiegi chirurgiczne w codziennej praktyce lekarza stomatologa
kurs praktyczny w warunkach bloku operacyjnego
O szkoleniu
Warsztat na preparatach zwierzęcych pozwala na indywidualne praktyczne przećwiczenie określonych procedur zabiegowych, zdobyte doświadczenie wprost przekłada się na jakość wykonania określonych technik operacyjnych w codziennej pracy zawodowej.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie zasad BHP
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Podstawy diagnostyki wstępnej· Wywiad przed zabiegiem· Postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwzakrzepowe
Antybiotykoterapia profilaktyczna i leczniczaDiagnostyka radiologiczna· zdjęcia celowane, pantomogram, CBCT·przypomnienie przydatności poszczególnych typów zdjęć
Dokumentacja przed zabiegowa· karta wywiadu ogólnego, zgoda na zabieg
PRZERWA KAWOWA
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Wybór narzędzi i materiałów do różnych zabiegów chirurgicznychWykonywanie typowych zabiegów chirurgii stomatologicznej(nacięcie ropnia, resekcja wierzchołka korzenia, wydłużenie koron klinicznych)Połączenie ustno-zatokowe· diagnostyka ,zamknięcie połączenia płatem śluzówkowo-okostnowym,
· zasady mobilizacji płata/podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony.

Postępowanie po zabiegu zamknięcia połączenia
PRZERWA OBIADOWA
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – zajęcia na preparatach zwierzęcych
Podstawowe rodzaje szwów chirurgicznychSzwy pojedyncze, ciągłe, szwy zamykające, szwy redukujące napięcieWydłużenie płata śluzówkowo-okostnowegoPodcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony.
PRZERWA KAWOWA
Postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym/błony zaporowe , biomateriały ,PRF/Przygotowanie zębodołu do implantacjiZabieg implantacjiUsuwanie zębów zatrzymanych· podstawy diagnostyki, jak uniknąć powikłań
Ekstrakcje atraumatyczne.
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu.
Wykładowcy
    Lek. Jacek Górecki – chirurg stomatolog
    Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 1987 oraz absolwent Oddziału Stomatologii AM w Warszawie 1991. Był asystentem w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej pod kierunkiem prof. Grzegorza Krzymańskiego. Skończył liczne kursy zawodowe w kraju i za granicą /Niemcy. Szwajcaria. USA/. Jest konsultant Systemów Implantologicznych Zimmer -Biomet /USA/Obecnie współprowadzi kursy implantologiczne w Zimmer Institute Winterthur /Szwajcaria/
Warunki uczestnictwa
Termin: 25 maja 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 1100 zł (brutto)
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 maja 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 maja 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Stomatolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie