Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w kursie na preparatach nieutrwalonych „Praktyczne aspekty leczenia złamań ręka i nadgarstek – cz. 1.” Kurs stanowi całość w połączeniu z częścią 2 ( powikłania kostne leczenia złamań ręki i nadgarstka – osteotomie, artrodezy, resekcje kostne) oraz kursem artroskopii nadgarstka. Kurs obejmuje różne techniki operacyjnego leczenia złamań, omawia trudności zespoleń oraz możliwe powikłania leczenia złamania dalszego końca kości promieniowej, złamania kości łódeczkowatej nadgarstka, złamania kości śródręcza, złamania palców z wykorzystaniem implantów stabilnych kątowo. W programie kursu zajęcia praktyczne samodzielnego stosowania implantów w warunkach tzw cadaver lab oraz sesja szczegółowej sekcji anatomicznej ręki z omówieniem topografii istotnych dla chirurga okolic.

Zajęcia praktyczne odbywają się na certyfikowanych preparatach anatomicznych przebadanych pod kątem chorób zakaźnych (HIV, hepatitis B i C).

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych.
Wstęp do leczenia złamań
Złamanie dalszego końca kości promieniowej
Przerwa
Pokaz anatomiczny – ogólna anatomia ręki i nadgarstka
Złamania kości łódeczkowatej
Zespolenie złamania kości śródręcza
Złamania palców
Lunch
Warsztaty na preparatach nieutrwalonych
Zespolenie złamania kości promieniowej
· dostęp dłoniowy – płytka stabilna kątowo
Zespolenie złamania kości łódeczkowatej
· Śruba Herberta
Zespolenie złamania kości śródręcza
Zespolenie złamania przezstawowego aPIP
Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów
Wykładowcy
  Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
  Specjalista ortopeda, chirurg ręki FESSH (dyplom europejski 2009).
  Kierownik naukowy kursów kadawerowych CEM z zakresu chirurgii ręki – artroskopii nadgarstka, leczenia złamań ręki i nadgarstka oraz leczenia powikłań.
  Od 25 lat zajmuje się chirurgią ręki. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał początkowo w Polsce głównie pod kierunkiem prof. dr hab. Wł. Manikowskiego i Prof. dr hab. L. Romanowskiego z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W kolejnych latach uczestniczył w kursach i odbył staże zagraniczne w najważniejszych ośrodkach chirurgii ręki w Europie i na świecie. W 2009 jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał certyfikat umiejętności w chirurgii ręki (European Diploma FESSH).
  Członek w Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) i Międzynarodowego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (IWAS).
Warunki uczestnictwa
Termin: 18 czerwca 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa: 3000 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: przerwy kawowe, lunch, dyplom uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 maja 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 maja 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Łokieć
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie