Żywienie dzieci w różnych jednostkach chorobowych
Konferencja naukowa
O szkoleniu
Korzyści
  • Lekarze otrzymają punkty edukacyjne
  • Możliwość podjęcia dyskusji z innymi specjalistami na polu najważniejszych tematów z obszaru naukowego konferencji
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników, poranna kawa
Antybiotykoterapia – który probiotyk wybrać
Chudy nastolatek – czy to hormony
Duszność u niemowlęcia
Dyskusja
Przerwa kawowa
Przewlekła biegunka u przedszkolaka – choroba czy fizjologia?
Panaceum na częste infekcje? Vit D, LCPUFA, witaminy, probiotyki.
Wykład sponsorowany
Dyskusja
Lunch
Dać czy nie dać – o suplementacji żelaza u dzieci?
Dieta bezmleczna vs bezlaktozowa
Cukier krzepi
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
Wykładowcy
    Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
    Kierownik naukowa konferencji
Warunki uczestnictwa
Termin: 22 lutego 2019r.
Miejsce: Carolina Medical Center ul. Pory 78, Warszawa
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: NIŻSZA CENA DO 20.12.br: 150 zł brutto. Od 21.12.2018 200 zł brutto.
Koszt udziału dla studentów z aktualną legitymacją studencką: 120 zł brutto.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 8 lutego 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 lutego 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Interdyscyplinarne
Pediatra/internista
Narządy wewnętrzne

22 lutego 2019r. (piątek):  Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa

NIŻSZA CENA DO 20.12.br: 150 zł brutto.
Od 21.12.2018 200 zł brutto.
Studenci z aktualną legitymacją studencką: 120 zł brutto.