Zez – leczenie chirurgiczne
Praktyczny kurs kadawerowy
About event
Kurs podzielony jest na dwie części.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z anatomią mięśni okoruchowych, kwalifikacją do zabiegów zeza, przedoperacyjnym badaniem ruchomości gałek ocznych oraz planowaniem zakresu zabiegu.

Przedstawione zostaną podstawowe techniki operacyjne, stosowane w korekcji z uwzględnieniem stosowanych w trakcie zabiegów narzędzi oraz szwów.

Część praktyczna to doskonalenie technik operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich.

Przy jednym preparacie podczas kursu pracuje 2 Uczestników.

Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Jakubaszek dr Agnieszka Podedworny-Chustecka

Read less Read more
Benefits
  • Kurs w 100% skoncentrowanym NA PRAKTYCE.
  • Limitowana liczba miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście podczas kursu.
  • Zajęcia praktyczne w nowoczesnym laboratorium medycznym, w którym odzwierciedlone są warunki panujące w sali operacyjnej.
Schedule
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników. Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kadawerowym
Wykłady
Anatomia i fizjologia aparatu ruchowego gałki ocznej
Rodzaje zezów i wskazania do postępowania operacyjnego
Przerwa kawowa
Techniki operacyjne w chorobie zezowej
Lunch
Warsztaty kadawerowe:
Cofnięcie i skrócenie mięśnia gałkoruchowego
Przerwa kawowa
Transpozycja mięśnia skośnego dolnego
Zakończenie kursu
Lecturers
    Dr n. med. Aleksandra Jakubaszek
    Dr Agnieszka Podedworny-Chustecka
Terms and Conditions
Termin: 26 lutego 2022 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 4200 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 lutego 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 grudnia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ophthalmologist
Głowa i szyja
Finished Event