social icon social icon social icon social icon
Anatomia prawidłowa i wybrane patologie kości skroniowej
15/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Kurs praktyczny prowadzony na badaniach obrazowych i kadawerach
Czas trwania
8:30-17:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
12
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Poranna kawa, rozpoczęcie kursu
09:15
Część teoretyczna: Anatomia prawidłowa kości skroniowej
10:15
Anatomia prawidłowa kości skroniowej u dzieci i dorosłych w badaniach obrazowych
10:45
Przerwa kawowa
11:00
Część warsztatowa – badania obrazowe. Wybrane odmiany anatomiczne i patologie w obrębie kości skroniowej
12:30
Q & A – badania obrazowe
13:30
Przerwa obiadowa
14:00
Część praktyczna na kadawerach: anatomia prawidłowa kości skroniowej, anatomia kości skroniowej i struktur sąsiadujących – na preparatach świeżo mrożonych, podstawowe dostępy chirurgiczne do kości skroniowej – na preparatach świeżo mrożonych.
17:00
Podsumowanie kursu, ankieta, rozdanie zaświadczeń

dr n. med. Mateusz Maślanka
Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Starszy asystent w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej.
Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii w konsorcjum naukowo-szkoleniowym Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof.
dr. J. Bogdanowicza w Warszawie.
dr n. med. Tomasz Wojciechowski
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM

Termin szkolenia: 15 kwietnia 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej
Mera Park Wawer
ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 2400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu „Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 27 marca 2023r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 marca 2023r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 2400 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Kroton
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  • Pte
  • Ptnw
  • Skn