social icon social icon social icon social icon
Artroskopia barku - podstawy
12/05/2023
Szkolenie Płatne
Czas trwania
9:00-17:40
Rodzaj
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
09:00
Rejestracja uczestników
09:15
Otwarcie kursu
09:20
Trening wykorzystania narzędzi i implantów do artroskopii barku, węzły artroskopowe ? zajęcia na ?plastikowych? modelach (saw bones)
10:30
Przerwa kawowa
10:40
Demonstracyjna artroskopia barku ? dostępy, inspekcja barku ? ułożenie pacjenta, portale, kaniule, techniki szycia
11:00
Artroskopia stawu łopatkowo-ramiennego: dostępy, synowektomia, rekonstrukcja przedniego i tylnego obrąbka, tenodeza śródstawowa LHB, otwarcie interwału rotatorów, rekonstrukcja częściowego uszkodzenia ścięgna mięśnia podłopatkowego
13:30
Lunch
14:15
Artroskopowe procedury w przestrzeni podbarkowej - bursoskopia, akromioplastyka, resekcja AC, rekonstrukcja stożka rotatorów ? ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
16:00
Dyssekcja barku na otwarto
17:00
Dyskusja
17:40
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz
Specjalista leczenia artroskopowego urazów barku i łokcia. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia ESSKA, komitetu edukacyjnego PTA, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.

lek. med. Maciej Kiciński
Specjalista ortopeda traumatolog, Specjalizuje się w
leczeniu operacyjnym i zachowawczym chorób i urazów stawów, tkanek miękkich i kości, w szczególności stawem barkowym i łokciowym; diagnostyce obrazowej USG narządu ruchu.

Termin: 12 maja 2023 r. (piątek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej
Mera Park Wawer
ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt szkolenia: 4300 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 21 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 21 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa
KONTAKT: +48 885 881 864 / 785 556 600
szkolenia@cem-med.pl

TRANSLATE