social icon social icon social icon social icon
Artroskopia kolana - podstawy artroskopii przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek
09/03/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
  • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
  • Warsztat w nowoczesnym laboratorium medycznym w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
  • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
  • Limitowana liczba miejsc gwarantująca niemal indywidualne podejście podczas kursu
  • Bezpośredni, stały kontakt z Prowadzącymi
Czas trwania
8:00 -19:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
Dzień 1
10:45
Przerwa na kawę
11:00
Techniki szycia łąkotek (wykład i ćwiczenia ?na sucho?).
11:30
Cadaver Lab 1: ćwiczenia praktyczne: Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego. Dojścia przednio-boczne, przednio-przyśrodkowe. Meniscektomia. Synowektomia. Usunięcie ciała wolnego.
12:30
Ocena radiologiczna stawu kolanowego. Ćwiczenia praktyczne z oceny MRI.
13:30
Lunch
14:00
Cadaver Lab 2: Techniki szycia łąkotek (outside-in, inside-out, all-inside)
15:30
Dostępy do tylnego przedziału stawu kolanowego
16:00
Cadaver Lab 3: Dostępy do tylnego przedziału stawu kolanowego.
17:00
Badanie stawu kolanowego.
17:30
Zaopatrywanie uszkodzeń łąkotek ? moje podejście.
18:00
Omawianie przypadków klinicznych (typowe i nietypowe przypadki, ocena badań obrazowych, powikłania). Cały panel.
19:00
Zakończenie kursu

lek. Urszula Zdanowicz – Kierownik naukowy kursu:
Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.

Termin: 9 marca 2023 r. (czwartek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Cena: 3900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? Ilość miejsc ograniczona.
? Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 16 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 16 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE