social icon social icon social icon social icon
Artroskopia stawu skokowego – poziom podstawowy. Kurs kadawerowy
22/11/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
08:30-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Praktyczny kurs kadawerowy pod kierownictwem naukowym lek. Andrzeja Komora

Podczas kursu kadawerowego zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Przedział przedni stawu skokowego
Anatomia artroskopowa przedziału przedniego i wskazania do artroskopii
Konflikt przedni
Niestabilność boczna i przyśrodkowa stawu skokowego
Uszkodzenia chrzęstno-kostne (OLT) – taktyka postępowania

Artroskopia przedziału przedniego na kadawerach
Resekcja osteofitów przedniej krawędzi
Artroskopowa naprawa/ rekonstrukcja ATFL
Opracowanie OLT – debridement, mikrozłamania

Przedział tylny stawu skokowego
Anatomia artroskopowa przedziału tylnego i wskazania do artroskopii
Konflikt tylny
Haglund

Artroskopia przedziału tylnego
Resekcja kostki trójkątnej, uwolnienie FHL
Plastyka guza piętowego
Otwarta naprawa/ rekonstrukcja ATFL
Osteotomia kostki przyśrodkowej

08:30
Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
08:40
Wykłady - część 1: przedział przedni stawu skokowego
08:40
Anatomia artroskopowa przedziału przedniego i wskazania do artroskopii
09:00
Konflikt przedni
09:20
Niestabilność boczna i przyśrodkowa stawu skokowego
09:50
Uszkodzenia chrzęstno-kostne (OLT) – taktyka postępowania
10:20
Przerwa kawowa
10:30
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym Artroskopia przedziału przedniego
10:35
Resekcja osteofitów przedniej krawędzi
11:00
Artroskopowa naprawa/ rekonstrukcja ATFL
12:00
Opracowanie OLT – debridement, mikrozłamania
13:00
Lunch
13:40
Wykłady - część 2: przedział tylny stawu skokowego
13:40
Anatomia artroskopowa przedziału tylnego i wskazania do artroskopii
14:00
Konflikt tylny
14:20
Haglund
14:40
Przerwa kawowa
15:00
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym Artroskopia przedziału tylnego
15:05
Resekcja kostki trójkątnej, uwolnienie FHL
15:30
Plastyka guza piętowego
16:15
Otwarta naprawa/ rekonstrukcja ATFL
17:00
Osteotomia kostki przyśrodkowej
17:30
Dyskusja, omawianie pacjentów przedstawionych przez uczestników kursu
18:00
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy kursu: lek. Andrzej Komor

Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się głównie w chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy.

Doświadczony praktyk. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, członek Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu Skokowego i Stopy. Autor wielu publikacji i wystąpień na kongresach międzynarodowych i krajowych. Od lat prowadzi kursy kadawerowe z zakresu chirurgii stawu kolanowego, skokowego i stopy oraz szkolenia chirurgiczne S2S.

Termin: 22 listopada 2024 r. (piątek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 3850 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu Wiadomość do Organizatora. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 28 października 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 28 października 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 3850 zł (zw)
TRANSLATE