social icon social icon social icon social icon
Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
24/05/2023
BRAK WOLNYCH MIEJSC NA KURS. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany zapisem na kolejną edycję, prosimy o kontakt.
Czas trwania
9:00-16:30
Rodzaj
Kategoria
Liczba Uczestników
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Rozpoczęcie kursu
09:00
Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur okołokręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii
10:05
Zasady użycia ultrasonografii w procedurach inwazyjnych.
10:15
Przerwa kawowa
10:30
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG Grupa A: Ćwiczenia na preparatach Grupa B: Ćwiczenia na żywych modelach
12:45
Lunch
13:15
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG Grupa B: Ćwiczenia na preparatach Grupa A: Ćwiczenia na żywych modelach
15:30
Podsumowanie. Korzyści z zastosowania ultrasonografii w leczeniu bólu przewlekłego.
16:30
Zakończenie kursu

kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Nowakowski

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Odbył studia podyplomowe z medycyny bólu (UJ) oraz brał udział w kursach kadawerowych z zakresu anestezji regionalnej i intensywnej terapii w Austrii, Francji i Polsce.

Szczególne zainteresowania kieruje w stronę anestezji regionalnej, zastosowania nowych metod identyfikacji struktur nerwowych w anestezji regionalnej, wykorzystania ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii. Wiedzą dzieli się na licznych szkoleniach dotyczących anestezji regionalnej z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego dla identyfikacji nerwów obwodowych.

Termin: 24 maja 2023r. (środa)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej
Mera Park Wawer
ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 2400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE