social icon social icon social icon social icon
Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego
25/04/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
08:45-15:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
10

Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych w Centrum Edukacji Medycznej adresowany do lekarzy, którzy chcą zająć się endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub mają już doświadczenie w operacjach tego typu.

Na kursie omówione zostaną wskazania, zasady doboru implantów, technika operacyjna oraz powikłania endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego.

Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt szkolenia.

Podczas kursu będzie możliwość omówienia przesłanych wcześniej problematycznych przypadków – osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania przypadków/powikłań na 2 tygodnie przed kursem – w formie prezentacji .pptx prosimy przesyłać na adres Prowadzącego dra Piotra Dudka: piotrdudekmd@gmail.com

Przypadki zostaną omówione anonimowo lub mogą zostać zaprezentowane przez osobę zgłaszającą.

08:45
Rejestracja Uczestników
09:00
Rozpoczęcie kursu
09:05
Anatomia stawu biodrowego
09:15
Dostępy operacyjne przy THA
09:25
Planowanie endoprotezoplastyki
10:00
Artykulacja dual mobility
10:20
Przerwa kawowa
10:35
"Trudne biodro"
11:00
Powikłania endoprotezoplastyki - niestabilność
11:25
Dyskusja, przypadki
12:00
Przerwa na lunch
12:30
Ćwiczenia praktyczne w cadaverlab z wykorzystaniem instrumentarium Lima
15:00
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń

dr n. med. Piotr Dudek
Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, z którą związany jest od 2015 roku. Od 2018 roku asystent naukowy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Obszary jego zainteresowań obejmują głównie endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych, powikłania po endoprotezoplastykach, infekcje okołoprotezowe, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie stawu kolanowego, w tym zabiegi artroskopowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
Kierownik Oddziału Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll’a. Uczestniczył czynnie i biernie w licznych kursach , szkoleniach praktycznych, teoretycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii Szwajcarii oraz innych krajach. Autor i współautor licznych publikacji i wykładów z dziedziny protezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Termin: 25 kwietnia 2024 r. (czwartek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 15 kwietnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 kwietnia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE