social icon social icon social icon social icon
Chirurgia stomatologiczna - od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej
04/12/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Kurs z wykorzystaniem zwierzęcych preparatów nieutrwalonych dla lekarzy dentystów, chirurgów stomatologów

Czas trwania
08:45- 17:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
8

Kurs z wykorzystaniem zwierzęcych preparatów nieutrwalonych dla lekarzy dentystów, chirurgów stomatologów.

Możliwość przećwiczenia określonych procedur samodzielnie, pod nadzorem Instruktora chirurga stomatologa ? dra Jacka Góreckiego, dla którego chirurgia stomatologiczna nie ma tajemnic

Doświadczony Instruktor odniesie się do pytań i wątpliwości Lekarzy, Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o wzięciu udziału w kursie (z uwzględnieniem punktów edukacyjnych, szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych)

08:45
Rejestracja uczestników
09:20
Rozpoczęcie kursu - przedstawienie zasad BHP
09:30
Wykłady
Podstawy diagnostyki wstępnej: • Wywiad przed zabiegiem • Postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwzakrzepowe
Antybiotykoterapia profilaktyczna i lecznicza. Diagnostyka radiologiczna: • zdjęcia celowane, pantomogram, CBCT • przypomnienie przydatności poszczególnych typów zdjęć
Dokumentacja przedzabiegowa: karta wywiadu ogólnego, zgoda na zabieg
11:30
Przerwa kawowa
11:45
Wykłady
Wybór narzędzi i materiałów do różnych zabiegów chirurgicznych. Wykonywanie typowych zabiegów chirurgii stomatologicznej: nacięcie ropnia, resekcja wierzchołka korzenia, wydłużenie koron klinicznych
Połączenie ustno-zatokowe: diagnostyka, zamknięcie połączenia płatem śluzówkowo-okostnowym, zasady mobilizacji płata/podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
Postępowanie po zabiegu zamknięcia połączenia
13:15
Lunch
13:50
Przejście do labu na zajęcia praktyczne
14:00
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - zajęcia na preparatach zwierzęcych
1. Podstawowe rodzaje szwów chirurgicznych
2. Szwy pojedyncze, ciągłe, szwy zamykające, szwy redukujące napięcie
3. Wydłużenie płata śluzówkowo-okostnowego
4. Podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
16:00
Przerwa kawowa
16:15
Wykłady
Postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym; błony zaporowe, biomateriały, PRF
Przygotowanie zębodołu do implantacji
Zabieg implantacji
Usuwanie zębów zatrzymanych
Podstawy diagnostyki, jak uniknąć powikłań
Ekstrakcje atraumatyczne
17:30
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu

lek. Jacek Górecki

Chirurg stomatolog, absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 1987 oraz absolwent Oddziału Stomatologii AM w Warszawie 1991. Był asystentem w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej pod kierunkiem prof. Grzegorza Krzymańskiego. Skończył liczne kursy zawodowe w kraju i za granicą. Jest konsultantem systemów implantologicznych jednej z wiodących firm, dla której prowadzi też kursy implantologiczne.

Termin: 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1290 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  –  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza oraz  zgłoszeniowego, wniesienie opłaty za kurs

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 13 listopada 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl. Anulowanie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 13 listopada 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, w zależności od województwa. Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie PARP/BUR ? pobierz tutaj

Uczestników zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Medycznej ? Osoba odpowiedzialna: Paulina Solińska

e-mail : DofinansowaniaBUR@cem-med.pl

telefon: 885 881 866

TRANSLATE