social icon social icon social icon social icon
Chirurgia stomatologiczna - od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej
22/05/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe

Kurs z wykorzystaniem zwierzęcych preparatów nieutrwalonych

  • Możliwość przećwiczenia określonych procedur samodzielnie, pod nadzorem Instruktora chirurga stomatologa ? dra Jacka Góreckiego, dla którego chirurgia stomatologiczna nie ma tajemnic.
  • Doświadczony Instruktor odniesie się do pytań i wątpliwości Lekarzy, Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o wzięciu udziału w kursie (z uwzględnieniem punktów edukacyjnych).
  • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
Czas trwania
8:45- 17:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
08:45
Rejestracja uczestników.
09:20
Rozpoczęcie kursu - przedstawienie zasad BHP.
09:30
Wykłady.
Podstawy diagnostyki wstępnej:
? wywiad przed zabiegiem
? postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwzakrzepowe.
Antybiotykoterapia profilaktyczna i lecznicza. Diagnostyka radiologiczna:
? zdjęcia celowane, pantomogram, CBCT
? przypomnienie przydatności poszczególnych typów zdjęć
Dokumentacja przedzabiegowa:
? karta wywiadu ogólnego, zgoda na zabieg
11:30
Przerwa kawowa.
11:45
Wykłady.
Wybór narzędzi i materiałów do różnych zabiegów chirurgicznych. Wykonywanie typowych zabiegów chirurgii stomatologicznej:
? nacięcie ropnia, resekcja wierzchołka korzenia, wydłużenie koron klinicznych.
Połączenie ustno-zatokowe:
? diagnostyka, zamknięcie połączenia płatem śluzówkowo-okostnowym
? zasady mobilizacji płata/podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
Postępowanie po zabiegu zamknięcia połączenia.
13:15
Obiad.
13:50
Przejście do labu na zajęcia praktyczne.
14:00
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - zajęcia na preparatach zwierzęcych.
1. Podstawowe rodzaje szwów chirurgicznych.
2. Szwy pojedyncze, ciągłe, szwy zamykające, szwy redukujące napięcie.
3. Wydłużenie płata śluzówkowo-okostnowego.
4. Podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony.
16:00
Przerwa kawowa.
16:15
Postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym; błony zaporowe, biomateriały, PRF.
1. Przygotowanie zębodołu do implantacji.
2. Zabieg implantacji.
3. Usuwanie zębów zatrzymanych.
4. Podstawy diagnostyki, jak uniknąć powikłań.
5. Ekstrakcje atraumatyczne.
17:30
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu.

lek. Jacek Górecki ? chirurg stomatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 1987 oraz absolwent Oddziału Stomatologii AM w Warszawie 1991. Był asystentem w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej pod kierunkiem prof. Grzegorza Krzymańskiego. Skończył liczne kursy zawodowe w kraju i za granicą. Jest konsultantem systemów implantologicznych jednej z wiodących firm, dla której prowadzi też kursy implantologiczne.

Termin:

22 maja 2023 r. (poniedziałek).

Miejsce:

Centrum Edukacji Medycznej

Mera Park Wawer

ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa

Koszt udziału:

980 zł (zw).

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi. Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wniesienie opłaty za kurs.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 1 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl. Anulowanie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 maja 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa

TRANSLATE