social icon social icon social icon social icon
Chirurgia stomatologiczna - od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej
13/03/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
  • Limitowana liczba miejsc ? praca w małej grupie, co umożliwia indywidualne podejście do każdego Uczestnika.
  • Możliwość przećwiczenia określonych procedur samodzielnie, pod nadzorem świetnego stomatologa ? praktyka dra Jacka Góreckiego, dla którego chirurgia stomatologiczna nie ma tajemnic
  • Doświadczony instruktor odniesie się do pytań i wątpliwości Lekarzy. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o wzięciu udziału w kursie (z uwzględnieniem punktów edukacyjnych).
  • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
Czas trwania
8:45- 17:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
Dzień 1
11:15
Przerwa kawowa
11:30
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
13:00
Lunch
14:00
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ? zajęcia na preparatach zwierzęcych
16:00
Przerwa kawowa
16:15
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ? zajęcia na preparatach zwierzęcych
17:15
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu.

lek. Jacek Górecki ? chirurg stomatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 1987 oraz absolwent Oddziału Stomatologii AM w Warszawie 1991. Był asystentem w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej pod kierunkiem prof. Grzegorza Krzymańskiego. Skończył liczne kursy zawodowe w kraju i za granicą. Jest konsultantem systemów implantologicznych jednej z wiodących firm, dla której prowadzi też kursy implantologiczne.

Termin: 13 marca 2023 r. (poniedziałek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C

Koszt udziału: 980 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wniesienie opłaty za kurs.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE