social icon social icon social icon social icon
Chirurgiczne leczenie nowotworów powiek - od rozpoznania po techniki rekonstrukcyjne
23/03/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
09:00 - 17:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
10

Praktyczny kurs kadawerowy z zakresu chirurgicznego leczenia nowotworów powiek – od rozpoznania po techniki rekonstrukcyjne został podzielony na 2 części – część wykładową, teoretyczną oraz część praktyczną w laboratorium kadawerowym – trening umiejętności pod okiem doświadczonego Instruktora – lek. Dominiki Białas.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z najczęstszymi nowotworami powiek – epidemiologia, obraz kliniczny oraz budowa histopatologiczna, metody diagnostyczne stosowane w onkologii okuloplastycznej.

A także: praktyczne ogólne wskazówki dotyczące rekonstrukcji ubytków tkankowych oraz omówienie podstawowych metod rekonstrukcyjnych:

– pierwotne linijne zeszycie – wycięcie wrzecionowate i jego odmiany,

– płaty miejscowe: zsunięte, wyspowe, rotacyjne, transpozycyjne (przełożone),

– przeszczepy skóry.

Omówione zostaną również alternatywne metody leczenia nowotworów powiek oraz zasady postępowania w przypadku nieradykalnego usunięcia guza oraz wznowy procesu nowotworowego.

Część praktyczna to aż 4 godziny nauki i doskonalenia technik operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Każdy z Uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich. Przy jednym preparacie pracuje tylko 2 Uczestników.

W zależności od stopnia zaawansowania Uczestników w #cadaverlab wykonywane będą:

biopsja  |  wolny przeszczep tarczki  |  podstawowe metody rekonstrukcyjne:

– pierwotne linijne zeszycie powieki
– wycięcie wrzecionowate i jego odmiany,
– płaty miejscowe: płat przesunięty ku przodowi, zsunięte w tym zsunięty płat tarczkowo spojówkowy Hughes’a, płat romboidalny, rotacyjny,
– przeszczepy skóry, w tym rekonstrukcja ubytku resekcyjnego okolicy kąta wewnętrznego wolnym przeszczep skóry pełnej grubości zza małżowiny usznej.

Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

09:00
Powitanie Uczestników
09:05
Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kadawerowym, a także zasad korzystania z wyposażenia laboratorium i udostępnianych preparatów anatomicznych
09:10
Wykłady część I: Najczęstsze nowotwory powiek - epidemiologia, obraz kliniczny oraz budowa histopatologiczna | Metody diagnostyczne stosowane w onkologii okuloplastycznej | Biopsja - ścięcie styczne, biopsja sztancowa, nacięciowa (incyzyjna), wycięciowa (ekscyzyjna) | Praktyczne ogólne wskazówki dotyczące rekonstrukcji ubytków tkankowych oraz omówienie podstawowych metod rekonstrukcyjnych: pierwotne linijne zeszycie; wycięcie wrzecionowate i jego odmiany; płaty miejscowe: zsunięte, wyspowe, rotacyjne, transpozycyjne (przełożone); przeszczepy skóry | Omówienie alternatywnych metod leczenia nowotworów powiek | Postępowanie w przypadku nieradykalnego usunięcia guza oraz wznowy procesu nowotworowego
10:45
Przerwa kawowa
11:00
Wykłady część II: Planowanie zabiegu oraz omówienie technik: rekonstrukcji ubytków powiek niepełnej grubości | rekonstrukcji ubytków powiek pełnej grubości: rekonstrukcje blaszki skórno-mięśniowej (najczęściej stosowane płaty oraz przeszczepy) | Odtwarzanie blaszki spojówkowo-tarczkowej powiek - wolny przeszczep tarczki, zsunięty płat tarczkowo - spojówkowy Hughes'a - rekonstrukcji ubytku resekcyjnego okolicy kąta wewnętrznego (wolny przeszczep skóry pełnej grubości zza małżowiny usznej, płat z gładzizny, płat romboidalny)
13:00
Lunch
13:30
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym (na preparatach nieutrwalonych) - w zależności od stopnia zaawansowania grupy: biopsja - podstawowe metody rekonstrukcyjne: pierwotne linijne zeszycie powieki wycięcie wrzecionowate i jego odmiany, płaty miejscowe: płat przesunięty ku przodowi, zsunięte w tym zsunięty płat tarczkowo - spojówkowy Hughes'a, płat romboidalny, rotacyjny, przeszczepy skóry w tym rekonstrukcja ubytku resekcyjnego okolicy kąta wewnętrznego wolnym przeszczep skóry pełnej grubości zza małżowiny usznej - wolny przeszczep tarczki
17:30
Zakończenie kursu. Wręczenie certyfikatów

lek. Dominika Białas

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizację z zakresu okulistyki uzyskała w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO w Warszawie. Od lutego 2011 r. do czerwca 2020 r. związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 1 lipca 2020 r. rozpoczęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Wykonała ponad 2500 zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii aparatu ochronnego oka – powiek oraz dróg łzowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i anti-aging. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu okulistyki, zarówno w kraju, jak i za granicą, także w charakterze wykładowcy.

Termin: 23 marca 2024 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiernie wdzięczni Państwu za natychmiastowy kontakt z nami w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 marca 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.

Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 marca 2024 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE