social icon social icon social icon social icon
Ciekawe i popularne procedury w „miękkiej” chirurgii ręki
10/06/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
09:00-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Po kilkudziesięciu kursach dotyczących problemów kostno-stawowych nadgarstka i ręki — zespoleń i artroskopii przyszedł czas na tematy „lżejsze”, choć niemniej istotne. Bowiem tym razem zachęcamy do pogłębienia wiedzy w zakresie chirurgii tkanek miękkich otaczających rękę i nadgarstek.

Na naszym kolejnym kursie dzielimy się doświadczeniem nie tylko dotyczącym zabiegów popularnych, jak odbarczenie cieśni nadgarstka, ale także proponowanych rzadziej — jak naprawa uszkodzonego pasma centralnego prostownika czy troczków zginaczy. W ramach szkolenia zostaną szczegółowo przedstawione i (mamy nadzieję, że) przedyskutowane oraz wykonane w ramach laboratorium kadawerowego następujące zagadnienia:

1 operacje w cieśni nadgarstka
2 zespół kanału Guyona
3 palec trzaskający
4 zwichanie prostownika palca
5 rekonstrukcja pasma centralnego prostownika
6 rekonstrukcja troczków zginaczy
7 choroba de Quervain
8 resekcja PIN (nerwu międzykostnego tylnego)
9 rewizja gangliona grzbietowego metodą otwartą
10 Transfer prostownika własnego wskaziciela na uszkodzone ścięgno prostownika długiego kciuka.

08:45
Rejestracja Uczestników
09:00
Wykłady lek. Paweł Nowicki, lek. Paweł Zahorski
12:30
Lunch
13:00
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym: /1/ operacje w cieśni nadgarstka /2/ zespół kanału Guyona /3/ palec trzaskający /4/ zwichanie prostownika palca /5/ rekonstrukcja pasma centralnego prostownika /6/ rekonstrukcja troczków zginaczy /7/ choroba de Quervain /8/ resekcja PIN (nerwu międzykostnego tylnego) /9/ rewizja gangliona grzbietowego metodą otwartą /10/ Transfer prostownika własnego wskaziciela na uszkodzone ścięgno prostownika długiego kciuka
18:00
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń potwierdzających udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
specjalista chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurg ręki FESSH

Jako pierwszy chirurg ręki w województwie mazowieckim, a trzeci w Polsce zdobył prestiżowy Europejski Dyplom z Chirurgii Ręki FESSH (2009). Od kilkunastu lat zajmuje się artroskopowymi operacjami nadgarstka w schorzeniach i urazach chrząstki trójkątnej, więzadeł nadgarstka, ganglionach i wielu innych. Jako zaproszony wykładowca szkoli lekarzy na kursach organizowanych w renomowanych ośrodkach treningowych całej Europy. Właściciel MasterHand Paweł Nowicki w Warszawie.

lek. Paweł Zahorski

Termin: 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:
Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Liczba miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
– szczegółowe informacje organizacyjne
– zasady płatności
– numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 17 maja 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 17 maja 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE