social icon social icon social icon social icon
Diagnostyka i leczenie uszkodzeń mięśni zwieraczy odbytu
14/10/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
8:30-16:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
?Rozmowy przy kawie? ? nieformalne spotkanie z Wykładowcami przy kawie i ciastku ? rozmowa na tematy interesujące kursantów
Część teoretyczna w sali konferencyjnej
09:20
Prezentacja produktowa firmy Miralex
09:30
Anatomia prawidłowa miednicy ? wykład ? prof. Bogdan Ciszek
10:00
Urazy zwieraczy- wykład ? prof. Małgorzata Kołodziejczak
10:30
Podstawy USG TR - wykład ? prof. Iwona Sudoł Szopińska
10:45
Przerwa kawowa
Część praktyczna w sali konferencyjnej
11:00
Prezentacja przypadków USG TR pacjentek z urazami zwieraczy. Warsztaty multimedialne ? modele komputerowe 3D ? prof. Iwona Soduł-Szopińska
11:45
Wykład z filmem ? rekonstrukcja zwieraczy ? filmy z operacji z komentarzem ? Prof. Małgorzata Kołodziejczak / Dr Przemysław Ciesielski: Rekonstrukcja planowa uszkodzenia poporodowego ? na zakładkę? i koniec do końca, szew ?U?. Rekonstrukcja ? na ostro? koniec do końca
12:30
Lunch
Część praktyczna w laboratorium (podział na 2 grupy)
12:45
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) ? prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
13:00
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) ? Grupa B
14:30
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) ? Grupa A
16:30
Zakończenie, Wręczenie certyfikatów.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
kierownik naukowa kursu

Specjalizuje się w operacyjnym leczeniu chorób koloproktologicznych, w tym również przetok odbytu oraz uszkodzeń zwieraczy odbytu i wynikających z nich powikłań. Od października 2021 r. prof. Małgorzata Kołodziejczak jest Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii ? Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat związana z Oddziałem Proktologii w Szpitalu na Solcu w Warszawie, przez 12 lat kierowała Oddziałem Proktologii oraz pełniła funkcję z-cy ordynatora Oddziału Chirurgii Oogólnej . Od 2015 roku kieruje Warszawskim Ośrodkiem Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety.

Autorka wielu prac i doniesień naukowych, monografii a także licznych rozdziałów w podręcznikach oraz współautorka Atlasu Technik Operacyjnych w Proktologii. Współautorka opracowanych standardów profilaktyki i leczenia okołoporodowej niewydolności zwieraczy odbytu, wykładowczyni na licznych kursach i warsztatach.

prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek

Anatom i neurochirurg. Od 2006 r. Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2007 ? 2009 pełnił funkcję Starszego Asystenta Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Bogdanowicza oraz był w tych latach Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Autor i współautor blisko 100 publikacji i ponad 200 doniesień zjazdowych w zakresie anatomii, anatomii klinicznej i neurochirurgii.

prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Absolwentka II Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet
Medyczny). Od roku 2010 jest Kierownikiem Zakładu Radiologii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Jednym z jej głównych kierunków zainteresowań jest diagnostyka obrazowa chorób odbytu i odbytnicy. Jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła badania endosonograficzne kanału odbytu, opracowując własne techniki rozpoznawania uszkodzeń zwieraczy i przetok odbytu. Na jej dorobek naukowy składa się 280 artykułów, 30 rozdziałów w podręcznikach, 8 monografii. Jest promotorem 14 przewodów doktorskich.

dr n. med. Przemysław Ciesielski

Specjalista chirurgii ogólnej, proktolog. Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 1999 roku. Po ukończeniu stażu podjął pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego oraz w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CMKP. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny z Chirurgii Ogólnej, a w 2010 roku obronił przed Radą Naukową I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracę na stopień doktora nauk medycznych.

Od 2005 roku pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie w latach 2018 – 2021 pełnił funkcję funkcję Ordynatora tego Oddziału. Odbył liczne staże zagraniczne, między innymi w Londynie, Magdeburgu, Wiedniu i Mediolanie. Od 2015 roku jest członkiem zespołu Warszawskiego ośrodka Proktologii Szpitala Św. Elżbiety, kierowanego przez prof. Małgorzatę Kołodziejczak. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii, a obecnie sekretarzem tej Organizacji, a także jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Patronat merytoryczny: Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital Św. Elżbiety w Warszawie

Partner wydarzenia: Miralex

Termin szkolenia: 14 października 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 2500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału:

? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia [“Kup lub zarezerwuj“]
? Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.

Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres: kontakt@cem-med.pl Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE