Diagnostyka i leczenie uszkodzeń mięśni zwieraczy odbytu
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Doświadczeni instruktorzy odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury medyczne
 • W ramach kursu weźmiesz udział w pokazie anatomicznym miednicy na preparacie ludzkim, nieutrwalonym formaliną
 • Część praktyczna prowadzona w warunkach bloku operacyjnego, w nowoczesnym laboratorium
 • Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w kursie oraz punkty edukacyjne OIL
 • Zdobyte na kursie doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Kurs jest rekomendowany przez Polski Klub Koloproktologii Towarzystwo Naukowe.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
„Rozmowy przy kawie” – nieformalne spotkanie z Wykładowcami przy kawie i ciastku – rozmowa na tematy interesujące kursantów
Część teoretyczna w sali konferencyjnej
Prezentacja produktowa firmy Miralex
Anatomia prawidłowa miednicy – wykład – prof. Bogdan Ciszek
Urazy zwieraczy- wykład – prof. Małgorzata Kołodziejczak
Podstawy USG TR - wykład – prof. Iwona Sudoł Szopińska
Przerwa kawowa
Część praktyczna w sali konferencyjnej
Prezentacja przypadków USG TR pacjentek z urazami zwieraczy. Warsztaty multimedialne – modele komputerowe 3D – prof. Iwona Soduł-Szopińska
Wykład z filmem – rekonstrukcja zwieraczy – filmy z operacji z komentarzem – Prof. Małgorzata Kołodziejczak / Dr Przemysław Ciesielski
- Rekonstrukcja planowa uszkodzenia poporodowego „ na zakładkę” i koniec do końca, szew „U”
- Rekonstrukcja „ na ostro” koniec do końca
Przerwa na lunch
Część praktyczna w laboratorium (podział na 2 grupy)
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) – prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) – Grupa A
Zajęcia praktyczne z rekonstrukcji na modelu zwierzęcym – Grupa B
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) – Grupa B
Zajęcia praktyczne z rekonstrukcji na modelu zwierzęcym – Grupa A
Wykładowcy
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
  kierownik naukowy kursu
  Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej w 1980 roku. Stale związana z Oddziałem Proktologii w Szpitalu na Solcu w Warszawie. W roku 2015 objęła stanowisko Kierownika Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie.
  Specjalizuje się w działalności naukowej dotyczącej operacyjnego leczenia przetok odbytu oraz wynikających z nich powikłań.
  Autorka wielu prac i doniesień naukowych, monografii a także licznych rozdziałów podręczników naukowych.
  Posiada certyfikat Polskiego Klubu Koloproktologii.
  prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
  Anatom i neurochirurg. Od 2006 r. Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Starszego Asystenta Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Bogdanowicza oraz był w tych latach Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Autor i współautor blisko 100 publikacji i ponad 200 doniesień zjazdowych w zakresie anatomii, anatomii klinicznej i neurochirurgii.
  prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, specjalista medycyny nuklearnej. Od początku pracy zawodowej jest związana z Zakładem Diagnostyki Obrazowej II WL AM. Od roku 2010 jest Kierownikiem Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie. Jej głównym kierunkiem zainteresowań są badania endosonograficzne odbytnicy i kanału odbytu. Jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła badania endosonograficzne kanału odbytu, opracowując własne techniki rozpoznawania uszkodzeń zwieraczy i przetok odbytu. Na jej dorobek naukowy składa się 125 publikacji ogłoszonych drukiem, z tego 40 w języku angielskim. Jest autorką pierwszej w języku polskim monografii poświęconej endosonografii dolnego odcinka przewodu pokarmowego pn: Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu, oraz autorką bądź współautorką 16 rozdziałów w książkach, a także współredaktorem 3 monografii: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, Ultrasonografia w diagnostyce chorób urologicznych oraz Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu.
  dr n. med. Przemysław Ciesielski
  Specjalista chirurgii ogólnej. Proktolog. Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 1999 roku. Po ukończeniu stażu podjął pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego oraz w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CMKP. W latach 2002 – 2005 pracował również w Przyszpitalnej Poradni dla chorych ze stomią.
  Od 2005 roku pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie kierowanym przez dr n. med. Krzysztofa Górnickiego, gdzie w Przyszpitalnej Poradni Chirurgicznej stworzył Poradnię Proktologiczną. Od 4 lat prowadzi również program profilaktyki nowotworów jelita grubego w tej poradni.
  W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny z Chirurgii Ogólnej i kontynuuje pracę na stanowisku starszego asystenta.
  W grudniu 2010 roku obronił przed Radą Naukową I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracę na stopień doktora nauk medycznych.
  Od wielu lat jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, oraz Polskiego Klubu Koloproktologii.
Galeria
Warunki uczestnictwa
Patronat merytoryczny: Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
Partner wydarzenia: Miralex

Kurs jest rekomendowany przez Polski Klub Koloproktologii Towarzystwo Naukowe.

Termin szkolenia: 18 grudnia 2021 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 1900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 27 listopada 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 listopada 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Interdyscyplinarne
Odbyt
Zakończone wydarzenie