social icon social icon social icon social icon
Diagnostyka obrazowa chorób tarczycy - ultrasonografia, scyntygrafia, zajęcia praktyczne z USG
02/07/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Praktyczny kurs USG z udziałem pacjentów - poziom kursu: podstawowy i średniozaawansowany
Czas trwania
9:30-17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs praktyczny dla lekarzy (endokrynologów, radiologów, ginekologów-endokrynologów, ultrasonografistów) z zajęciami praktycznymi: USG tarczycy z udziałem pacjentów

Poziom kursu: podstawowy i średniozaawansowany

Zakres merytoryczny kursu:

? Anatomia szyi w ultrasonografii (anatomia, topografia, podziały dla użytku klinicznego)
? Metodologia badania, wskazania, opis
? Diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi (tarczycy, przytarczyc, ślinianek)
? Skojarzona diagnostyka usg, medycyna nuklearna
? Ocena węzłów chłonnych szyi
? Przypadki kliniczne

09:30
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie spraw organizacyjnych
09:30
Anatomia szyi w ultrasonografii (anatomia, topografia, podziały dla użytku klinicznego), metodologia badania, wskazania, opis, diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi cz. I
11:00
Przerwa kawowa
11:15
Diagnostyka ultrasonograficzna chorób szyi cz. II
12:45
Przerwa kawowa
13:00
Skojarzona diagnostyka USG, medycyna nuklearna (zmiany w tarczycy, przytarczyce)
13:30
Ocena węzłów chłonnych szyi
14:00
Lunch
14:30
Przypadki kliniczne
15:00
Zajęcia praktyczne
17:00
Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów

dr n. med. Jacek Rogala
Od blisko 30 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną. Oferuje kompleksową diagnostykę biopsyjną, mammograficzną oraz pełne postępowanie onkologiczne. Wykonuje m.in. USG jamy brzusznej, USG piersi, USG tarczycy, USG ślinianek, USG szyi, USG układu moczowego, USG gruczołu krokowego oraz USG węzłów chłonnych.

Posiada specjalizację z medycyny nuklearnej.

Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Bródnowskim i w oddziale diagnostycznym w kantonalnym szpitalu w Zurichu. gdzie pełnił funkcję asystenta. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi, wykładając na zjazdach naukowych oraz podczas kursów ultrasonografii m.in. w CEM. Zainteresowania zawodowe doktora Rogali skupiają się wokół diagnostyki chorób sutka i tarczycy.

Doktor może poszczycić się licznymi certyfikatami potwierdzającymi jego umiejętności i uprawnienia do wykonywania badań ultrasonograficznych, w tym niemiecki DEGUM na badania piersi.

dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
Radiolog z ogromnym doświadczeniem klinicznym, absolwentka AM we Wrocławiu, pracuje od kilkunastu lat w Instytucie Onkologii w Warszawie, obecnie jako Kierownik Pracowni Profilaktyki Chorób Piersi. Specjalizacje: radiologia i diagnostyka obrazowa.

Termin: 2 lipca 2023 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1590 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 9 czerwca 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 9 czerwca 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE