social icon social icon social icon social icon
Echokardiografia przezklatkowa - od teorii do praktyki. Kurs podstawowy
16/09/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Kurs praktyczny z udziałem pacjentów. Zespół ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przygotował kurs echokardiografii przezklatkowej, na którym uczestnicy poznają teorię wykonywania badania a następnie uczą się go wykonywać w prawidłowy sposób w trakcie zajęć praktycznych. Wyjątkowość kursu podkreśla możliwość zobaczenia przekrojów serca i naczyń na warsztatach z udziałem anatomopatologa.

Czas trwania
8:30-17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs praktyczny z udziałem pacjentów.

Zespół ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie przygotował kurs echokardiografii przezklatkowej, na którym Uczestnicy poznają teorię wykonywania badania, a następnie uczą się go wykonywać w prawidłowy sposób w trakcie zajęć praktycznych.

Wyjątkowość kursu podkreśla możliwość zobaczenia przekrojów serca i naczyń na warsztatach z udziałem anatomopatologa.

08:30
Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie spraw organizacyjnych
09:05
Wykłady cz.1: Krótko o gałkologii - czyli jak zoptymalizować obraz i co to jest dopler kolorowy, fali ciągłej i pulsacyjnej - lek. med. Krzysztof Jaworski. Projekcje echokardiograficzne - lek. med. Krzysztof Jaworski. Ocena lewej komory i lewego przedsionka - lek. med. Krzysztof Jaworski. Ocena zastawek: aortalnej, mitralnej i trójdzielnej - dr n. med. Bohdan Firek
10:15
Przerwa kawowa
10:30
Wykłady cz. 2. Ocena prawej komory i prawego przedsionka ? dr n. med. Patrycjusz Stokłosa. Ocena osierdzia ? dr n. med. Patrycjusz Stokłosa. Ocena aorty wstępującej i aorty zstępującej ? dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
11:15
Przerwa kawowa
11:30
Pokaz anatomii serca - zajęcia z patologiem ? zobacz co badasz, czyli przekroje serca, zastawek i naczyń - dr n. med. Mateusz Maślanka
13:00
Lunch
13:30
Zajęcia z trenerem ? czyli praktyka czyni mistrza. Badanie pacjentów ? dr n. med. Bohdan Firek, lek. Krzysztof Jaworski i dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
17:00
Zakończenie kursu

dr n. med. Bohdan Firek
Specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalizuje się w kardiologii zachowawczej, echokardiografii (w tym badania obciążeniowe i przezprzełykowe), diagnostyce i leczeniu m.in. choroby wieńcowej, niewydolności serca, wad zastawkowych, zaburzeń rytmu serca. Doktorat w zakresie echokardiografii klinicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Pracuje w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – II Klinika Choroby Wieńcowej.

dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne. Obecnie pracuje w Klinice Nabytych Wad Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Poza konsultacjami specjalistycznymi wykonuje badania echokardiograficzne (echo serca).

lek. Krzysztof Jaworski
Specjalista kardiologii, pracuje w Klinice Kardiologii w warszawskim szpitalu Państwowy Instytut Medyczny MSWiA przy ul. Wołoskiej 137.

dr n. med. Mateusz Maślanka
Pracuje jako lekarz Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie przy ul. Niekłańskiej. Ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii pod kierownictwem Prof. Bogdana Ciszka w konsorcjum naukowo-szkoleniowym Kliniki Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie. Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Współpracuje z CEM od 2016 r. prowadząc kursy kadawerowe z zakresu anatomii głowy i szyi oraz anatomii narządów wewnętrznych.

Termin szkolenia: 16 września 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 2950 PLN (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie (“Zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 28 sierpnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 28 sierpnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, w zależności od województwa. Instrukcja ubiegania się o dofinansowanie PARP/BUR ? pobierz tutaj

Uczestników zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Medycznej ? Osoba odpowiedzialna: Paulina Solińska

e-mail : DofinansowaniaBUR@cem-med.pl

telefon: 885 881 866

TRANSLATE