social icon social icon social icon social icon
Echokardiografia przezklatkowa – od teorii do praktyki. Kurs podstawowy
16/09/2023
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Kurs praktyczny z udziałem pacjentów. Zespół ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przygotował kurs echokardiografii przezklatkowej, na którym uczestnicy poznają teorię wykonywania badania a następnie uczą się go wykonywać w prawidłowy sposób w trakcie zajęć praktycznych. Wyjątkowość kursu podkreśla możliwość zobaczenia przekrojów serca i naczyń na warsztatach z udziałem anatomopatologa.
Czas trwania
8:30-17:00
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
12
08:30
Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie spraw organizacyjnych
09:05
Wykłady cz.1: Krótko o gałkologii - czyli jak zoptymalizować obraz i co to jest dopler kolorowy, fali ciągłej i pulsacyjnej - lek. med. Krzysztof Jaworski. Projekcje echokardiograficzne - lek. med. Krzysztof Jaworski. Ocena lewej komory i lewego przedsionka - lek. med. Krzysztof Jaworski. Ocena zastawek: aortalnej, mitralnej i trójdzielnej - dr n. med. Bohdan Firek.
10:15
Przerwa kawowa
10:30
Wykłady cz. 2. Ocena prawej komory i prawego przedsionka – dr n. med. Patrycjusz Stokłosa. Ocena osierdzia – dr n. med. Patrycjusz Stokłosa. Ocena aorty wstępującej i aorty zstępującej – dr n. med. Patrycjusz Stokłosa.
11:15
Przerwa kawowa
11:30
Pokaz anatomii serca - zajęcia z patologiem – zobacz co badasz, czyli przekroje serca, zastawek i naczyń - dr n.med. Mateusz Maślanka.
13:00
LUNCH
13:30
Zajęcia z trenerem – czyli praktyka czyni mistrza. Badanie pacjentów – dr n. med. Bohdan Firek, lek. med. Krzysztof Jaworski i dr n. med. Patrycjusz Stokłosa.
17:00
Zakończenie kursu

dr n. med. Bohdan Firek
Specjalista kardiologii , specjalista chorób wewnętrznych, specjalizuje się w kardiologii zachowawczej, echokardiografii (w tym badania obciążeniowe i przezprzełykowe), diagnostyce i leczeniu m.in. choroby wieńcowej, niewydolności serca, wad zastawkowych, zaburzeń rytmu serca. Pracuje w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – II Klinika Choroby Wieńcowej.
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne. Obecnie pracuje w Klinice Nabytych Wad Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Poza konsultacjami specjalistycznymi wykonuje badania echokardiograficzne (Echo serca).
lek. med. Krzysztof Jaworski
Specjalista kardiologii, Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
dr n. med. Mateusz Maślanka
Obecnie odbywa specjalizacje z neurochirurgii w Oddziale Neurochirurgicznym Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza oraz w Klinice Neurochirurgicznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.
Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, CB, WUM. Współpracuje z CEM od 2016 r. prowadząc kursy głównie w zakresie anatomii głowy i szyi oraz anatomii narządów wewnętrznych.

Termin szkolenia: 16 września 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 2950 PLN przy zgłoszeniach do 20.07.23
3300 PLN przy zgłoszeniach od 21.07.23

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu „Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 28 sierpnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 28 sierpnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 2950 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Kroton
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  • Pte
  • Ptnw
  • Skn