social icon social icon social icon social icon
Endoskopowe operacje zatok przynosowych (FESS). Podstawowy kurs na kadawerach
17/10/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny podstawowy kurs kadawerowy
Czas trwania
08:45-17:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs w Centrum Edukacji Medycznej CEM jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rynologią. Chcą nabyć umiejętności posługiwania się narzędziami w obrębie jam nosa i zatok przynosowych pod kontrolą endoskopu, lecz przede wszystkim posiąść wiedzę jak bezpiecznie poruszać się w tym skomplikowanym rejonie anatomicznym.

Zajęcia praktyczne odbędą się w nowoczesnym laboratorium kadawerowym, na nieutrwalonych preparatach anatomicznych, po dwóch uczestników do stanowiska pracy, wyposażonego w sprzęt i narzędzia medyczny renowowanych firm.

Korzyści z udziału w kursie:

  • Nabycie lub poszerzenie kompetencji w analizie tomografii komputerowej zatok przynosowych
  • Rozpoczęcie pracy z narzędziami do endoskopii jam nosa i zatok
  • Możliwość ćwiczenia podstawowych zabiegów przewidzianych w programie pod opieką wybitnego specjalisty
08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:15
Rozpoczęcie kursu, omówienie planu dnia
09:30
Wykłady
? Anatomia tomograficzna i endoskopowe dostępy do zatok przynosowych
? Filozofia, podejmowanie decyzji i wyniki w operacjach zatok przynosowych
10:30
Przerwa kawowa, czas na przejście do cadaver labu
10:45
Zajęcia praktyczne
? Analiza obrazów CT operowanych preparatów
? Septoplastyka, Septoplastyka endoskopowa, plastyka małżowin puszkowych
? Balonoplastyka rejonu ujść zatok czołowych
? Uncinektomia i antrostomia środkowa
? Etmoidektomia przednia i tylna
? Sfenoidotomia
14:45
Przerwa obiadowa
15:30
Zajęcia praktyczne
? Zamknięcie tętnicy klinowo- podniebiennej
? Frontostomie: Draf I, IIa i b. Kantotomia boczna
17:30
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń.

dr hab. n. med. Kornel Szczygielski

Otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi

Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Wieloletnie doświadczenie zdobywał między innymi w Holandii, USA, Austrii, w Niemczech oraz w Libanie.

Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej “Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych”. W leczeniu chorób laryngologicznych wykorzystuje najnowocześniejsze metody operacyjne. Jest wykładowcą i uczestnikiem licznych konferencji w kraju i za granicą z zakresu chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz bierze czynny udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Rynologia stanowi główną dziedzinę zainteresowań Doktora.

Kierownik naukowy i główny operator na kursach kadawerowych z FESS w Centrum Edukacji Medycznej od początku naszej działalności.

Termin: 17 października 2023 r. (wtorek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zapisz się / dodaj do koszyka) oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE