social icon social icon social icon social icon
Endoskopowe operacje zatok przynosowych. Średniozaawansowany kurs praktyczny na kadawerach.
14/06/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
7:45-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs jest przeznaczony dla osób, które wcześniej ukończyły kurs podstawowy, bądź w inny sposób nabyły umiejętności z jego zakresu, lecz chcą je udoskonalić i rozszerzyć o nowe procedury.

Ze względu na dosyć obfity program zajęć praktycznych i brak części teoretycznej, od uczestników wymagana jest umiejętność dokładnej analizy obrazów tomografii komputerowej zatok w opcji MPR oraz pewne doświadczenie w operacjach endoskopowych.

07:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
08:00
Powitanie, omówienie programu szkolenia, przejście do sali szkoleniowej
08:15
Zajęcia praktyczne w laboratorium
? Balonoplastyka rejonu ujść zatok czołowych
? Uncinektomia, antrostomia środkowa i dolna
? Etmoidektomia przednia i tylna
? Sfenoidotomia
? Frontostomia: Draf III
13:15
Lunch
13:45
Zajęcia praktyczne w laboratorium cz. 2
? Dacryocystorynostomia
? Zaopatrzenie tętnicy klinowo- podniebiennej
? Maksillektomia przyśrodkowa
? Dekompresja oczodołu
? Zamknięcie wycieku płynu MR
16:00
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń

dr hab. n. med. Kornel Szczygielski

Otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi

Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Wieloletnie doświadczenie zdobywał między innymi w Holandii, USA, Austrii, w Niemczech oraz w Libanie.

Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej “Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych”. W leczeniu chorób laryngologicznych wykorzystuje najnowocześniejsze metody operacyjne. Jest wykładowcą i uczestnikiem licznych konferencji w kraju i za granicą z zakresu chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz bierze czynny udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Rynologia stanowi główną dziedzinę zainteresowań Doktora.

Kierownik naukowy i główny operator na kursach kadawerowych z FESS w Centrum Edukacji Medycznej od początku naszej działalności.

Termin: 14 czerwca 2023 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 26 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 26 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE