social icon social icon social icon social icon
Endoskopowe operacje zatok przynosowych. Zaawansowany kurs praktyczny na kadawerach.
15/06/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
8:45-17:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs dedykowany lekarzom, którzy mają wiedzę z zakresu dokładnej analizy obrazów tomografii komputerowej zatok w opcji MPR oraz doświadczenie w operacjach endoskopowych, a chciałyby poszerzyć kompetencje o zagadnienia objęte programem kursu zaawansowanego.

Praca na stanowisku wyposażonym w nowoczesny sprzęt i narzędzia dostarczone przez renomowanych producentów oraz wgranym CT.

Przy każdym stanowisku pracuje tylko dwóch Uczestników.

08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:15
Powitanie i przejście do sali szkoleniowej
09:30
Zajęcia praktyczne w laboratorium
? Frontostomia: Draf IIb, III
? Maksillektomia przyśrodkowa
? Neurektomia Vidiana
? Dostęp do dołu skrzydłowo- podniebiennego
? Dekompresja oczodołu
14:30
Lunch
15:15
Zajęcia praktyczne w laboratorium cz. 2
? Dekompresja nerwu wzrokowego
? Zamknięcie tętnicy sitowej przedniej
? Zamknięcia wycieku płynu MR
17:15
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń

dr hab. n. med. Kornel Szczygielski

Otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi

Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Wieloletnie doświadczenie zdobywał między innymi w Holandii, USA, Austrii, w Niemczech oraz w Libanie.

Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej “Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych”. W leczeniu chorób laryngologicznych wykorzystuje najnowocześniejsze metody operacyjne. Jest wykładowcą i uczestnikiem licznych konferencji w kraju i za granicą z zakresu chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz bierze czynny udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Rynologia stanowi główną dziedzinę zainteresowań Doktora.

Kierownik naukowy i główny operator na kursach kadawerowych z FESS w Centrum Edukacji Medycznej od początku naszej działalności.

Termin: 15 czerwca 2023 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 26 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 26 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE