social icon social icon social icon social icon
Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG - kończyna górna i dolna
18/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
9:00-17:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
09:00
Rozpoczęcie szkolenia
09:10
Wykłady: Diagnostyka USG - wstęp. Bark ? anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu barkowego. Charakterystyka najczęstszych patologii stawu ramiennego i jego okolicy ? zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi. Nadgarstek i ręka ? anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu nadgarstka i ręki. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG. Staw łokciowy, tkanki miękkie ramienia i przedramienia ? anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Zajęcia praktyczne (wzajemne wykonywanie badań)
11:45
Przerwa kawowa
12:00
Wykłady: Staw kolanowy: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego. Staw skokowy i stopa ? anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG. Staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia ? anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.
Zajęcia praktyczne (wzajemne wykonywanie badań)
14:30
Lunch
15:00
Aspekty teoretyczne iniekcji dostawowych/dotkankowych z wykorzystaniem ultrasonografii. Zajęcia praktyczne (w tym nauka iniekcji na preparatach nieutrwalonych).
17:00
Zakończenie kursu

dr n. med. Tomasz Poboży
Specjalista ortopedii i traumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego, a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów ? kolana i biodra.

Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG. Od kilkunastu lat wykonuje również badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.

Termin: 18 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

Koszt udziału: 2200 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 28 marca 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 28 marca 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE