social icon social icon social icon social icon
Intensywny kurs chirurgii ręki
26/01/2024
-
27/01/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy Artroskopia nadgarstka. Diagnostyka i leczenie niestabilności. Sposoby zaopatrywania ran w obrębie ręki płatami lokalnymi.  

dla Członków PTChR - zniżka 10%

Czas trwania
2 dni
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
14

Praktyczny kurs kadawerowy w Centrum Edukacji Medycznej pod kierownictwem lek. Macieja Klicha oraz dr n. med. Ireneusza Walaszka.

W programie szkolenia m.in.: diagnostyka uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej, szew kompleksu chrząstki trójkątnej, reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej przez kanały kostne, leczenie niestabilności łódeczkowato-księżycowatej, płaty: V-Y, Venkataswami, Foucher, Quaba, Littlera, promieniowy, międzykostny tylny.

Dzień 1.
09:00
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
09:00
Wykłady: ? Artroskopia nadgarstka ? wskazania, dostępy artroskopowe do nadgarstka i anatomia artroskopowa ? Diagnostyka artroskopowa i leczenie uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej (szew, reinsercja przedkostna)
11:00
Przerwa kawowa
11:15
Warsztaty - cadaverlab Ćwiczenia praktyczne: wykonywanie dostępów artroskopowych do nadgarstka | diagnostyka uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej | szew kompleksu chrząstki trójkątnej | reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej przez kanały kostne
13:15
Lunch
13:45
Wykłady: ? Diagnostyka artroskopowa i leczenie niestabilności łódeczkowato-księżycowatej (czasowa artrodeza, kapsulodeza grzbietowa artroskopowa, rekonstrukcja więzadeł łódeczkowato-księżycowatych ze ścięgna ze wzmocnieniem taśmą) ? Niestabilność nadgarstka. Klasyfikacja, diagnostyka obrazowa ? Niestabilność nadgarstka. Diagnostyka artroskopowa, leczenie
14:45
Przerwa kawowa
15:00
Warsztaty - cadaverlab Ćwiczenia praktyczne: diagnostyka artroskopowa i leczenie niestabilności łódeczkowato-księżycowatej (czasowa artrodeza, kapsulodeza grzbietowa artroskopowa, rekonstrukcja więzadeł łódeczkowato-księżycowatych ze ścięgna ze wzmocnieniem taśmą)
17:30
Zakończenie pierwszego dnia kursu
Dzień 2. Zaopatrywanie ran urazowych ręki i przedramienia
08:30
Wykłady: Pokrywanie ubytków skóry palców płatami lokalnymi: płat V-Y, płat Venkataswami, płat Foucher, płat Quaba, płat Littlera, płat Moberga/O?Brien?a
09:15
Przerwa kawowa
09:30
Warsztaty - cadaverlab Ćwiczenia praktyczne: płat V-Y, płat Venkataswami, płat Foucher, płat Quaba, płat Littlera, płat Moberga/O?Brien?a
12:00
Lunch
13:00
Wykłady: ? Płat promieniowy ? anatomia, wskazania i technika wykonania ? Płat międzykostny tylny ? anatomia, wskazania i technika wykonania
13:30
Przerwa kawowa
13:45
Warsztaty - cadaverlab Ćwiczenia praktyczne: płat promieniowy, płat międzykostny tylny
15:45
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów

lek. Maciej Klich

Specjalista ortopedii i traumatologii narządów ruchu i chirurgii ręki ze specjalizacją europejską. Specjalizuje się w leczeniu chorób i urazów ręki, nadgarstka i łokcia. Wykonuje między innymi zabiegi artroskopowe nadgarstka, operacje złamań i wadliwego zrostu kości w obrębie kończyny górnej. Wykonuje również zabiegi rekonstrukcyjne nerwów i naczyń.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadacz Europejskiego Dyplomu Chirurgii Ręki i francuskich dyplomów: Chirurgii Ręki i Kończyny Górnej oraz Technik Mikrochirurgicznych. Absolutny specjalista w swoich dziedzinach. Wieloletni praktyk w dziedzinie zaawansowanej i specjalistycznej ortopedii, chirurgii, mikrochirurgii i chirurgii rekonstrukcyjnej okolic ręki oraz nadgarstka, stosowanej w najlepszych ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR), Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) oraz European Wrist Arthroscopy Society EWAS.

Źródło: Maciej Klich – specjalista chirurgii ręki z dyplomem europejskim, Warszawa

dr n. med. Ireneusz Walaszek

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, następnie uzyskał w 2003 roku stopień doktora nauk medycznych. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej oraz jako druga osoba w Polsce uzyskał Europejską Specjalizację z chirurgii ręki (FESSH Hand Diploma). W 1999 roku rozpoczął pracę z zespołem Profesora Andrzeja Żyluka w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie.  Od początku pracy zawodowej stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zjazdach, kursach specjalistycznych oraz stażach mi.in. w USA, Indiach i Anglii. Brał udział w wielu konferencjach naukowych Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Jest trenerem Fundacji AO.

Specjalizuje się w chirurgii ręki.

Źródło: Chirurgia ręki Szczecin – dr n. med. Ireneusz Walaszek (chirurg-reki.pl)

Termin: 26-27 stycznia 2024r. (piątek-sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 4800 zł (zw)

Zniżka: – 10% dla Członków PTChR

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 8 stycznia 2024r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 stycznia 2024r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE