social icon social icon social icon social icon
Kurs bronchoskopii u dzieci. Praktyczny kurs na zwierzęcym materiale szkoleniowym
05/09/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs na zwierzęcym materiale szkoleniowym oraz trenażerach
Czas trwania
08:30-16:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
16

Kurs bronchoskopii u dzieci skierowany do lekarzy: pulmonologów, anestezjologów, internistów, laryngologów oraz specjalistów medycyny ratunkowej.

Kierownikiem naukowym jest dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos, która poprowadzi szkolenie wraz z Zespołem Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii WUM.

Celem kursu bronchoskopii u dzieci na materiale zwierzęcym jest przede wszystkim doskonalenie i zdobycie umiejętności w zakresie: techniki badania fiberoskopowego dróg oddechowych oraz praktycznych umiejętności wykonania bronchoskopii sztywnej i użycia optyk.

Zajęcia obejmują: 2 godziny zajęć teoretycznych oraz 4 godziny warsztatów w laboratorium kadawerowym w grupach dwuosobowych

08:30
Przywitanie uczestników
08:50
Powitanie i otwarcie szkolenia
09:00
Anatomia praktyczna • prezentacja filmowa
09:20
Przygotowanie do bronchofiberoskopii i bronchoskopii
09:40
Bronchoskopia krok po kroku
10:00
Warsztaty praktyczne obejmują ćwiczenia praktyczne w zakresie wykonania bronchofiberoskopii, bronchoskopii sztywnej, usunięcia ciała obcego z oskrzela i tchawicy, użycia optyk i kleszczy optycznych oraz kleszczy zwykłych, wykonanie tracheotomii na preparacie zwierzęcym z założeniem rurki tracheostomijnej • stanowiska ćwiczeniowe wyposażone są w tory wizyjne
14:00
Lunch
15:00
Ciała obce dolnych dróg oddechowych - scenariusze symulacyjne
15:20
Wokół bronchoskopii - bronchoskopia diagnostyczna, BAL, powikłania bronchoskopii
15:40
Fiberoskopowa ocena dolnych dróg oddechowych - możliwości i ograniczenia
16:00
Podsumowanie i zakończenie kursu

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Instruktorzy:

Zespół Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii WUM

Termin: 5 września 2024 r. (czwartek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 2200 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 12 sierpnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 sierpnia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 2200 zł (zw)
TRANSLATE