social icon social icon social icon social icon
Endoprotezoplastyka stawu łokciowego. Praktyczny kurs kadawerowy
23/09/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
Czas trwania
08:30-16:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
16

Kurs kadawerowy z zakresu endoprotezoplastyki stawu łokciowego. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie lekarzy specjalistów, rezydentów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zagadnieniami związanymi z patologiami stawu łokciowego.  Poza sesją teoretyczną skupimy się na zajęciach praktycznych na kadawerach, podczas których w dwuosobowych zespołach przećwiczycie Państwo dojścia operacyjne, implantację endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej typu KPS, uwalnianie przykurczu. Skupimy się na podniesieniu umiejętności praktycznych pod nadzorem wybitnego specjalisty – prof. dr hab. n. med. Stanisława Pomianowskiego

08:30
Rejestracja
09:00
Rozpoczęcie kursu
09:10
Wykłady: • Anatomia i biomechanika stawu łokciowego • Złamania okolicy stawu łokciowego • Endoprozezoplastyka bipolarna kości promieniowej typu KPS • Technika implantacji endoprotezy – film • Leczenie operacyjne przykurczu stawu łokciowego
12:00
Lunch
12:30
Warsztaty praktyczne na kadawerach • Instruktaż • Dojścia operacyjne do stawu łokciowego • Implantacja endoprotezy bipolarnej głowy kości promieniowej typu KPS • Uwolnienie przykurczu stawu łokciowego
14:30
Podsumowanie
15:00
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

Prof. Stanisław Pomianowski posiada specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego. Praca doktorska i habilitacyjna dotyczy zagadnień związanych z chirurgią stawu łokciowego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2009 roku.

Wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku.

Stypendysta renomowanej Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA. Członek elitarnej grupy Mayo Elbow Club, członek Mayo Medical Alumni Association. Były przewodniczący Sekcji Osteosyntezy oraz Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W latach 2010 – 2014 Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Posiada certyfikat Zasłużonego dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii, Medal Komisji Edukacji Narodowej, jest Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.

Dorobek naukowy to 174 publikacje, sumaryczny Impact Factor 41.329, punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1320, Indeks Hirsha 9, liczba cytowani 432.

Kierownik specjalizacji wielu lekarzy, promotor 11 prac doktorskich i opiekun 3 prac habilitacyjnych.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski jest autorem monografii pt. „Współczesne metody leczenia urazów i chorób stawu łokciowego”.

Źródło: Prof. Stanisław Pomianowski – Specjalista ortopeda traumatolog (stanislawpomianowski.pl)

Termin: 23 września 2024 r. (poniedziałek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 3400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 września 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 września 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 3400 zł (zw)
TRANSLATE