Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego Lima Physica ZUK
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Kurs skoncentrowany w 100% na praktyce
  • Część praktyczna w nowoczesnym laboratorium medycznym odzwierciedlającym warunki sali operacyjnej
  • Bezpośredni i stały kontakt z Instruktorami
  • Kurs praktyczny na kadawerach - anatomicznych preparatach nieutrwalonych
Program
Dzień 1
Poranna kawa
Rozpoczęcie kursu/powitanie
WYKŁADY 1
- wskazania i przeciwwskazania do UKA
- właściwa kwalifikacja, wybór implantu, pomiary przedoperacyjne
-kolano koślawe i szpotawe w endoprotezoplastyce – możliwości korekcji
- opracowanie końców stawowych - śródoperacyjne ustalenie osi i rotacji
Przerwa kawowa
Technika operacyjna i zapoznanie się z systemem ZUK Lima Physica
SALA SEKCYJNA - nauka technik operacyjnych ma preparatach
Przedział przyśrodkowy:
- dojście operacyjne, opracowanie loży kostnych
- implanty próbne, kontrola osi, rotacji, ruchu rzepki
Przedział boczny
- dojście operacyjne, opracowanie loży kostnych
- implanty próbne, kontrola osi, rotacji, ruchu rzepki
Lunch
"Moja technika - moje doświadczenia"
Rehabilitacja przed- i pooperacyjna
Powikłania po endoprotezoplastyce jednoprzedziałowej stawu kolanowego
Dyskusja, przedstawienie przypadków przez uczestników kursu
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Andrzej Komor
    Kierownik naukowy kursu.
    lek. Bartosz Dominik
Warunki uczestnictwa
Termin: 3 grudnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Koszt udziału: 2500 zł (zw)

Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano

03 grudnia 2020r. (czwartek):  CEM, Warszawa

2500 zł (zw)