Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego Lima ZUK Physica oraz endoprotezoplastyka pierwotna całkowita Lima Physica KR
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Wybitni prowadzący: dr Andrzej Komor – kierownik naukowy, prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Borowski, dr hab. n. med. Rafał Kamiński prof. CMKP, dr Bartosz Dominik
 • Kurs skoncentrowany w 100% na praktyce
 • Część praktyczna w nowoczesnym laboratorium medycznym odzwierciedlającym warunki sali operacyjnej
 • Bezpośredni i stały kontakt z Instruktorami
 • Kurs praktyczny na kadawerach - anatomicznych preparatach nieutrwalonych
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
ZUK Physica – endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Wskazania i przeciwwskazania do UKA
Właściwa kwalifikacja, wybór implantu, pomiary przedoperacyjne
Kolano koślawe, szpotawe w endoprotezoplastyce – możliwości korekcji
Opracowanie końców stawowych - śródoperacyjne ustalenie osi i rotacji
Przerwa kawowa
Technika ZUK Lima Physica
Zapoznanie z systemem ZUK Physica
Zajęcia na preparatach nieutrwalonych. Hands-on 1
• dojście operacyjne
• opracowanie końców stawowych
• Implanty próbne, kontrola osi, rotacji, ruchu rzepki
Przerwa kawowa
Physica KR Endoproteza całkowita pierwotna stawu kolanowego
Wskazania i przeciwwskazania do TKA
PHYSICA KR/CR/PS – różnice, wskazania
Kwalifikacja, wybór implantu, pomiary przedoperacyjne
Kolano koślawe, szpotawe - możliwości korekcji
Opracowanie końców stawowych, balans więzadłowy
Balanser. Instrukcja obsługi
Przerwa kawowa
Technika Lima Physica KR
Zapoznanie z systemem Physica KR
Lunch
Zajęcia na preparatach nieutrwalonych. Hands-on 2
• dojście operacyjne, opracowanie stawu
• opracowanie końców stawowych
• balanser
• implanty próbne, kontrola osi, rotacji, ruchu rzepki
Przerwa kawowa
"Moja technika - moje doświadczenia"
Postępowanie pooperacyjne, rehabilitacja
Problemy i powikłania po endoprotezoplastyce kolana
Dyskusja
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Andrzej Komor - Kierownik naukowy kursu.
  Kierownik merytoryczny i wykładowca cyklicznego kursu kadawerowego CEM „Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców” oraz kursu „Artrodezy”.
  Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się w chirurgii stawu skokowego i stopy.
  Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Medycznego, członkiem Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu skokowego i Stopy.
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Borowski
  dr hab. n. med. Rafał Kamiński, prof. CMKP
  dr Bartosz Dominik
Warunki uczestnictwa
Termin: 3 grudnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Koszt udziału: 2500 zł (zw)

Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie