social icon social icon social icon social icon
Kurs OCT i OCT angiografia w chorobach siatkówki
20/04/2024
Szkolenie Płatne Niekadawerowe
Praktyczny kurs z warsztatami komputerowymi
Czas trwania
09:30-15:30
Rodzaj
Niekadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
18

Kurs w Centrum Edukacji Medycznej dedykowany lekarzom okulistom.

Jest to kurs z oceny i interpretacji badań OCT w chorobach siatkówki, z praktycznymi warsztatami komputerowymi. Uczestnicy po otrzymaniu wydrukowanych materiałów, poznają podstawy obrazowania i interpretacji wyników optycznej koherentnej tomografii (OCT) i OCT angiografii.

Przy stanowiskach komputerowych każdy Uczestnik ma do dyspozycji slajdy oraz zdjęcia do analizy zgodnie z tym, co omawia Prowadząca szkolenie – dr hab. n. med. prof. WIML Joanna Gołębiewska.

Szczegółowy program kursu w zakładce: Program

Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

09:00
Rejestracja uczestników
09:30
Podstawy obrazowania i interpretacji wyników optycznej koherentnej tomografii (OCT) i OCT angiografii oraz omówienie zastosowania tych metod w chorobach siatkówki - część 1
11:00
Przerwa kawowa
11:15
Interpretacja wyników OCT i angio-OCT w chorobach siatkówki - część 2
12:45
Lunch
13:15
Interpretacja wyników OCT i angio-OCT w chorobach siatkówki - część 3
14:45
Przerwa kawowa
15:00
Omówienie ciekawych przypadków w obrazach OCT i OCT angiografii
15:30
Końcowa dyskusja, pytania. Zakończenie kursu

dr hab. n. med. prof. WIML Joanna Gołębiewska

specjalista chorób oczu

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2002). Doktoryzowała się w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2011). Uzyskała stopień doktora habilitowanego w II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2019).

Zajmuje się głównie diagnostyką oraz leczeniem chorób tylnego odcinka gałki ocznej. W pracach badawczych zajmuje się zastosowaniem OCT i OCT-angiografii w chorobach siatkówki. Jest współautorką pierwszej w Polsce książki o zastosowaniu angio-OCT w diagnostyce okulistycznej, autorką wielu prac w czasopismach polskich i renomowanych czasopismach zagranicznych.

Od października 2020 roku profesor Uczelni Łazarskiego, Wydział Medyczny.

Obecnie zawodowo związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Termin: 20 kwietnia 2024 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 1150 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 kwietnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres: kontakt@cem-med.pl Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 kwietnia 2024 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE