social icon social icon social icon social icon
Kurs szycia chirurgicznego - poziom podstawowy
19/11/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy

Kurs na poziomie podstawowym - skierowany do studentów medycyny, ratowników medycznych i lekarzy stażystów, rezydentów

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA KURS - prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie listy rezerwowej 665 051 741

Czas trwania
10:30-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
18

Praktyczny kurs szycia chirurgicznego wprowadzający od podstaw w podstawowe techniki operacyjne. Kurs ma na celu, przede wszystkim, praktyczną naukę szycia, jak również przedstawienie zasad bezpiecznego i efektywnego używania narzędzi chirurgicznych oraz wdrożenie w życie bloku operacyjnego.

Ze względu na wyżej wymienioną tematykę, kurs jest przeznaczony dla lekarzy, ratowników medycznych, jak i studentów . Udział mogą wziąć zarówno osoby pragnące podszkolić swój warsztat szycia chirurgicznego, jak i Ci bez wcześniejszego doświadczenia.

Główną częścią kursu będzie część praktyczna poprzedzona niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Część laboratoryjna – praktyczna – przeprowadzona będzie na ludzkich preparatach nieutrwalonych (kadawerach), które wiernie oddają warunki spotykane w codziennej praktyce klinicznej.

Dla każdego Uczestnika, w trakcie trwania kursu, przeznaczony będzie zestaw narzędzi chirurgicznych oraz ochronny strój jednorazowy. Dodatkowo Uczestnicy zostaną poinstruowani na temat możliwości dalszego samokształcenia.

Jakie umiejętności zdobędziesz na kursie kadawerowym?
– podstawową wiedzę z zakresu obsługi narzędzi chirurgicznych
– podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne szycia chirurgicznego
– wskazówki do dalszych samodzielnych ćwiczeń – możliwość zapisu i uczestnictwa w kursie zaawansowanym – 20 stycznia 2024 r. (sobota) – ZAPISZ SIĘ TUTAJ

10:30
Rozpoczęcie kursu
11:00
Krótki wykład wprowadzający
11:30
Część laboratoryjna: Mycie chirurgiczne i ubiór sterylny do operacji | Przygotowanie pola operacyjnego | Podstawy obsługi narzędzi chirurgicznych | Podstawy obsługi narzędzi chirurgicznych | Ostrzyknięcie rany, planowanie cięcia | Szew węzełkowy prosty | Szew materacowy pionowy | Szew ciągły | Wiązanie szwów rękami | Implantacja drenów do rany
16:00
Zakończenie kursu
* szczegółowy program kursu będzie dopasowany do umiejętności i chęci całej grupy, jak i konkretnych uczestników. Oznacza to, iż możliwe będzie skupienie się na podstawach, jak i rozszerzenie powyższego programu

lek. Łukasz Przepiórka

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Młodszy asystent i doktorant w trakcie specjalizacji w Klinice Neurochirurgii WUM Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Banacha 1a. Autor i współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Główny badacz w wieloośrodkowym badaniu klinicznym z randomizacją nt. konieczności stosowania szwów Dandy?ego (przedmiot dyzertacji doktorskiej). W 2019 roku nagrodzony Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla przez Polską Akademię Nauk za cykl publikacji oraz Złotą Odznaką Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt działalności naukowej w trakcie studiów. Od 2013 roku, wówczas jeszcze jako student, związany z Kliniką Neurochirurgii WUM.

– ZMIANA TERMINU SZKOLENIA –

Termin: 19 listopada 2023 r. (niedziela) 25 listopada 2023r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt udziału:

360 zł brutto – dla Studentów (wymagana aktualna legitymacja studencka) “Zapisz się” i podaj kod rabatowy: student

450 zł (zw) – dla Lekarzy

UCZESTNIKAMI kursu MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE studenci medycyny, bądź kadra medyczna.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  –  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (po kliknięciu “Zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 listopada 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 listopada 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska, 04-993 Warszawa

TRANSLATE