social icon social icon social icon social icon
Kurs szycia chirurgicznego
15/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
10:00-15:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
18

Koszt szkolenia:
330 zł brutto – studenci z aktualną legitymacją
380 zł brutto – lekarze

Kwota do zapłaty będzie zamieszczona w mailu potwierdzającym udział w kursie.

Praktyczny kurs szycia chirurgicznego wprowadzający od podstaw w podstawowe techniki operacyjne. Kurs ma na celu, przede wszystkim, praktyczną naukę szycia, jak również przedstawienie zasad bezpiecznego i efektywnego używania narzędzi chirurgicznych oraz wdrożenie w życie bloku operacyjnego.

Ze względu na wyżej wymienioną tematykę, kurs jest przeznaczony dla lekarzy, ratowników medycznych, jak i studentów. Udział mogą wziąć zarówno osoby pragnące podszkolić swój warsztat szycia chirurgicznego, jak i ci bez wcześniejszego doświadczenia.

Główną częścią kursu będzie część praktyczna poprzedzona niezbędnym, minimalnym wprowadzeniem teoretycznym. Część laboratoryjna – praktyczna – przeprowadzona będzie na ludzkich preparatach, które wiernie oddają warunki spotykane w codziennej praktyce klinicznej. Dla każdego uczestnika – w trakcie trwania kursu – przeznaczony będzie zestaw prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Dodatkowo uczestnicy zostaną poinstruowani na temat możliwości dalszego samokształcenia.

Jakie umiejętności zdobędziesz?
• Podstawową wiedzę z zakresu obsługi narzędzi chirurgicznych.
• Podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne szycia chirurgicznego.
• Wskazówki do dalszych samodzielnych ćwiczeń.

10:00
Rozpoczęcie kursu.
10:30
Krótki wykład wprowadzający.
11:00
Część laboratoryjna.
• Mycie chirurgiczne i ubiór sterylny do operacji.
• Przygotowanie pola operacyjnego.
• Podstawy obsługi narzędzi chirurgicznych.
• Ostrzyknięcie rany, planowanie cięcia.
• Szew węzełkowy prosty.
• Szew materacowy pionowy.
• Szew ciągły.
• Wiązanie szwów rękami.
• Implantacja drenów do rany.
15:30
Zakończenie kursu.
Dokładny program kursu będzie dopasowany do umiejętności i chęci całej grupy, jak i konkretnych uczestników. Oznacza to, iż możliwe będzie skupienie się na podstawach, jak i rozszerzenie powyższego programu.

lek. Łukasz Przepiórka
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Młodszy asystent i doktorant w trakcie specjalizacji w Klinice Neurochirurgii WUM Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Banacha 1a. Autor i współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Główny badacz w wieloośrodkowym badaniu klinicznym z randomizacją nt. konieczności stosowania szwów Dandy’ego (przedmiot dyzertacji doktorskiej). W 2019 roku nagrodzony Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla przez Polską Akademię Nauk za cykl publikacji oraz Złotą Odznaką Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt działalności naukowej w trakcie studiów. Od 2013 roku, wówczas jeszcze jako student, związany z Kliniką Neurochirurgii WUM.

Termin: 15 kwietnia 2023 r. (sobota).
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), 03-737 Warszawa

Koszt szkolenia:
330 zł brutto – studenci z aktualną legitymacją.
380 zł brutto – pozostali uczestnicy.

Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie studenci medycyny bądź kadra medyczna.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie.

Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne,
> zasady płatności,
> numer rachunku bankowego Organizatora.

Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9)

03-737 Warszawa

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  TRANSLATE