social icon social icon social icon social icon
Kurs szycia chirurgicznego
15/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
10:00-15:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Koszt szkolenia:
330 zł brutto – studenci z aktualną legitymacją
380 zł brutto – lekarze

Kwota do zapłaty będzie zamieszczona w mailu potwierdzającym udział w kursie.

Praktyczny kurs szycia chirurgicznego wprowadzający od podstaw w podstawowe techniki operacyjne. Kurs ma na celu, przede wszystkim, praktyczną naukę szycia, jak również przedstawienie zasad bezpiecznego i efektywnego używania narzędzi chirurgicznych oraz wdrożenie w życie bloku operacyjnego.

Ze względu na wyżej wymienioną tematykę, kurs jest przeznaczony dla lekarzy, ratowników medycznych, jak i studentów. Udział mogą wziąć zarówno osoby pragnące podszkolić swój warsztat szycia chirurgicznego, jak i ci bez wcześniejszego doświadczenia.

Główną częścią kursu będzie część praktyczna poprzedzona niezbędnym, minimalnym wprowadzeniem teoretycznym. Część laboratoryjna ? praktyczna ? przeprowadzona będzie na ludzkich preparatach, które wiernie oddają warunki spotykane w codziennej praktyce klinicznej. Dla każdego uczestnika ? w trakcie trwania kursu ? przeznaczony będzie zestaw prawdziwych narzędzi chirurgicznych. Dodatkowo uczestnicy zostaną poinstruowani na temat możliwości dalszego samokształcenia.

Jakie umiejętności zdobędziesz?
? Podstawową wiedzę z zakresu obsługi narzędzi chirurgicznych.
? Podstawowe umiejętności teoretyczne i praktyczne szycia chirurgicznego.
? Wskazówki do dalszych samodzielnych ćwiczeń.

10:00
Rozpoczęcie kursu.
10:30
Krótki wykład wprowadzający.
11:00
Część laboratoryjna.
? Mycie chirurgiczne i ubiór sterylny do operacji.
? Przygotowanie pola operacyjnego.
? Podstawy obsługi narzędzi chirurgicznych.
? Ostrzyknięcie rany, planowanie cięcia.
? Szew węzełkowy prosty.
? Szew materacowy pionowy.
? Szew ciągły.
? Wiązanie szwów rękami.
? Implantacja drenów do rany.
15:30
Zakończenie kursu.
Dokładny program kursu będzie dopasowany do umiejętności i chęci całej grupy, jak i konkretnych uczestników. Oznacza to, iż możliwe będzie skupienie się na podstawach, jak i rozszerzenie powyższego programu.

lek. Łukasz Przepiórka
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Młodszy asystent i doktorant w trakcie specjalizacji w Klinice Neurochirurgii WUM Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Banacha 1a. Autor i współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Główny badacz w wieloośrodkowym badaniu klinicznym z randomizacją nt. konieczności stosowania szwów Dandy?ego (przedmiot dyzertacji doktorskiej). W 2019 roku nagrodzony Laurem Medycznym im. dra Wacława Mayzla przez Polską Akademię Nauk za cykl publikacji oraz Złotą Odznaką Studenckiego Towarzystwa Naukowego za całokształt działalności naukowej w trakcie studiów. Od 2013 roku, wówczas jeszcze jako student, związany z Kliniką Neurochirurgii WUM.

Termin: 15 kwietnia 2023 r. (sobota).
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), 03-737 Warszawa

Koszt szkolenia:
330 zł brutto – studenci z aktualną legitymacją.
380 zł brutto – pozostali uczestnicy.

Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie studenci medycyny bądź kadra medyczna.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie.

Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia.
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? Ilość miejsc ograniczona.
? Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne,
> zasady płatności,
> numer rachunku bankowego Organizatora.

Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

ul. Brzeska12 (wjazd od ul. Markowskiej 9)

03-737 Warszawa

TRANSLATE