social icon social icon social icon social icon
Kurs USG z biopsji guzków piersi. Praktyczny kurs na kadawerach i modelu zwierzęcym.
28/05/2023
Czas trwania
8:45-17:00
Rodzaj
Kategoria
Liczba Uczestników

Zapraszamy lekarzy wykonujących biopsję piersi, chcących doskonalić swoje umiejętności.

08:45
Rejestracja uczestników.
09:00
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie kwestii organizacyjnych.
09:05
Co to jest biopsja. Rodzaje biopsji. Rodzaje wykorzystywanych igieł wraz z ich prezentacją.
09:30
Wskazania do biopsji. Czy istnieją techniki ultrasonograficzne, które, pomimo oficjalnych wytycznych mogą sugerować podwyższenie lub obniżenie BIRADS? Kwalifikacja zmian do odpowiedniego rodzaju biopsji.
10:30
Przerwa kawowa.
10:40
Przygotowanie pacjenta.
11:00
Przygotowanie aparatu do biopsji. Rodzaje głowic.
11:20
Przebieg procedury biopsji. Znieczulenie. Zasady aseptyki.
11:20
a. Biopsja cienkoigłowa.
11:20
b. Biopsja gruboigłowa.
12:10
Przerwa kawowa.
12:20
Na co uważać w trakcie biopsji.
12:40
Powikłania po biopsji. Kontrola po zabiegu. Postępowanie po zabiegu.
13:00
Standardy opisu biopsji. Standardy dokumentacji zdjęciowej.
13:20
Lunch.
14:00
Zajęcia praktyczne na kadawerach i na modelu zwierzęcym.
17:00
Zakończenie kursu i wręczenie zaświadczeń.

dr n. med. Maciej Jędrzejczyk
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi w 1999 r. Od 2002 r. pasją jest ultrasonografia. Od 2003 roku wykładowca akademicki Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego, obecnie Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Ultrasonografii i Mammografii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Od 2006 roku posiada Certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, od 2013 roku Certyfikat Umiejętności w Zakresie Diagnostyki Ogólnej USG Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Odbył staże naukowe w Czechach, Niemczech, Szwecji i we Włoszech. Pracował w Zakładach Diagnostyki Obrazowej kilku warszawskich szpitalach w tym 5 lat w Instytucie Matki i Dziecka. Współautor i współwykonawca grantów finansowanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów naukowych polskich i zagranicznych. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz kilku monografii i rozdziałów książek dotyczących ultrasonografii w języku polskim i angielskim. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na zjazdach krajowych oraz międzynarodowych. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia jako współautor monografii ?Ultrasonograficzny atlas zmian ogniskowych nerek” w 2012r. Od 2016 roku opiekun Studenckiego Naukowego Koła Ultrasonograficznego WUM. Wykładowca i instruktor na kursach ultrasonograficznych m.in. w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii, w Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS, w Centrum Edukacji Medycznej.

lek. Grzegorz Witkowski
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Pracuje w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CSK MSWiA w Warszawie. W trakcie codziennej pracy diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami trzustki, przeprowadza pełen zakres operacji ogólnochirurgicznych, bierze aktywny udział w programie przeszczepiania narządów miąższowych ? nerek i trzustek. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, transplantacyjnej oraz ultrasonografii. Autor prac naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych oraz rozdziałów w książkach medycznych. Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Edukacji Medycznej. Specjalizuje się w ultrasonografii jamy brzusznej, tarczycy oraz piersi, wykonując kilkadziesiąt badań tygodniowo. Przy wykorzystaniu USG wykonuje biopsje guzów oraz liczne zabiegi małoinwazyjne.

Termin:

28 maja 2023 r.

Miejsce:

Centrum Edukacji Medycznej
Mera Park Wawer
ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału:

3000 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 14 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl.
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 maja 2023 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:

Centrum Edukacji Medycznej

Mera Park Wawer

ul. Bysławska 84

04-993 Warszawa

TRANSLATE