social icon social icon social icon social icon
Kurs weterynaryjny: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł 1+2
28/01/2024
-
24/02/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczne kursy na preparatach zwierzęcych (psach i kotach) oraz świńskich gałkach ocznych
Czas trwania
09:00-17:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi procedurami chirurgicznymi dotyczącymi narządu wzroku. Szkolenie adresowane jest do lekarzy weterynarii tzw. pierwszego kontaktu oraz wszystkich, którzy chcą praktycznie doskonalić techniki leczenia.

Przedstawiane zabiegi zostały wybrane przez lekarzy okulistów praktyków na podstawie wieloletniego doświadczenia. Pozwalają one niejednokrotne ocalić wzrok lub poprawić komfort pacjenta. Mogą stanowić też alternatywę do nie zawsze skutecznego leczenia zachowawczego.

Program kursów składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne modułu 1 prowadzone będą na preparatach zwierzęcych (psach i kotach) w grupach 2-osobowych.

Część praktyczna modułu 2 kursu będzie prowadzona na świńskich gałkach ocznych z zastosowaniem mikroskopów firmy Zeiss. Zajęcia praktyczne będą odbywały się w grupach 2-osobowych (po jednym mikroskopie na parę), co daje większą możliwość doskonalenia technik chirurgicznych.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniach:

  • lekarze weterynarii tzw. pierwszego kontaktu
  • wszyscy lekarze weterynarii, którzy chcą doskonalić techniki leczenia w praktyce

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Istnieje możliwość zapisu oddzielnie na Moduł 1 oraz Moduł 2 lub łącznie na oba Moduły (1+2) – koszt udziału w zakładce “Warunki uczestnictwa”.

Moduł 1. 28 stycznia 2024 r. (niedziela)
09:00
Rozpoczęcie kursu
09:05
Część wykładowa, stanowiąca wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych
11:00
Zajęcia praktyczne w cadaverlab: 1. Usuwanie zmian guzowatych z brzegów powiek (cięcie, sposoby szycia) 2. Iniekcja doszklistkowa: technika wykonania i zastosowanie 3. Wypadnięcie gruczołu trzeciej powieki ( ćwiczenie odprowadzenia metodą kieszeniową) 4. Opracowanie prostych wrzodów rogówki 5. Keratotomia kratkowa oraz zastawianie urządzenia Algier Brush w leczeniu samoistnego nawracającego wrzodu rogówki u psów 6. Kaniulacja punktów łzowych, chirurgiczne leczenie atrezji punktu łzowego 7. Enukleacja 8. Chirurgiczna korekcja wad powiek: entropium i ektropium
17:00
Zakończenie kursu
Moduł 2. 24 lutego 2024 r. (sobota)
08:30
Rejestracja uczestników
09:05
Podstawy szycia rogówki - lek. wet. Marzena Pawlicka
09:45
Przeszczep spojówki - lek. wet. Marcin Tomczak
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Keratektomia powierzchowna - lek. wet. Marzena Pawlicka
11:30
Keratektomia powierzchowna - lek. wet. Marzena Pawlicka
12:30
Przerwa lunchowa
13:30
Zajęcia praktyczne w cadaverlab część chirurgiczna
17:00
Zakończenie szkolenia, wręczenie dyplomów

Wykładowcy i instruktorzy:

lek. wet. Marzena Pawlicka

lek. wet. Marcin Tomczak

Zachęcamy do udziału w obu modułach kursu.

Termin moduł 1: 28 stycznia 2024 r. (niedziela)

Termin moduł 2: 24 lutego 2024r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt udziału:

I dzień (moduł 1): 2500 zł brutto

II dzień (moduł 2): 2800 zł brutto

Oba dni (moduł 1+2): 4400 brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (po kliknięciu “Zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 stycznia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 stycznia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska, 04-993 Warszawa

TRANSLATE