social icon social icon social icon social icon
Medycyna podróży - aktualności i nowoczesne sposoby zapobiegania chorobom tropikalnym
02/03/2023
Szkolenie Bezpłatne Online
Czas trwania
19:00 - 21:00
Rodzaj
Online
Kategoria
Bezpłatne
Liczba Uczestników
Dzień 1
19:00
Rozpoczęcie webinaru, przedstawienie Prelegentów
19:05
Cholera/Dur brzuszny - aktualna epidemiologia i nowoczesne sposoby zapobiegania - dr n. med. Piotr Kajfasz
19:35
Malaria big update - dr n. med. Anna Kuna
20:05
Vaxchora - przegląd najciekawszych badań klinicznych nowej jednodawkowej szczepionki p/ cholerze - dr Juan Barriga
20:35
Szczepienia i poradnictwo Medycyny Podróży w Wojskowym Instytucie Medycznym Państwowego Instytutu Badawczego - doświadczenia własne - dr n. med. Barbara Betiuk
20:50
Sesja Q&A
21:00
Zakończenie webinaru

dr n. med. Piotr Kajfasz
Internista, specjalista chorób zakaźnych, medycyny morskiej i tropikalnej. W latach 1986-2015 związany był z Akademią Medyczną, później Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Od 1998 do 2015r. był adiunktem w Klinice Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych WUM.
Wykładowca, współautor kilku podręczników akademickich. Od lat konsultuje kobiety ciężarne z toksoplazmozą, cytomegalią, parwowirozą oraz pacjentów z boreliozą i innymi chorobami odzwierzęcymi. Ponadto, prowadzi punkt szczepień przedwyjazdowych. Od lipca 2015 roku pracuje w Ośrodku Medycznym Służby Zagranicznej MSZ, gdzie piastuje funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży. W 2019 roku został powołany na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

dr n. med. Anna Kuna
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Lekarz Centrum Lecznictwa w Kifangondo w Angoli, autorka wielu książek , poradników i artykułów naukowych z zakresu medycyny podróży i chorób zakaźnych.

dr Juan Barriga
Specjalista medycyny rodzinnej i środowiskowej
Ekspert w zakresie zdrowia publicznego i chorób zakaźnych.
Dyrektor ds. medycznych w Emergent Biosolutions.

dr n. med. Barbara Betiuk

Warunkiem udziału jest rejestracja przez formularz zgłoszeniowy.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Po rejestracji w ciągu dwóch dni otrzymacie Państwo wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) od Centrum Edukacji Medycznej, w którym będzie link do pokoju webinarowego.
Przypominamy – konieczna jest rejestracja.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie, przez kliknięcie przycisku Zapisz na tej stronie.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego webinaru, w tym zamieszczonych w nim zdjęć/grafik/tekstów, przysługują wyłącznie spółce Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000475909). Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie w inny sposób, udostępnianie lub rozpowszechnianie niniejszego opracowania, w całości lub w części, w tym w formie elektronicznej, bez wyraźnej zgody wskazanej spółki jest zakazane i grozi odpowiedzialnością prawną.?

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE