social icon social icon social icon social icon
Ostry dyżur okulistyczny - zaopatrywanie ran spojówki, rogówki, twardówki i powiek
14/05/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
8:00-17:15
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs dedykowany jest dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki, którzy wkrótce rozpoczną lub już rozpoczęli samodzielne dyżury zarówno ?tępe?, jak i ?ostre? oraz chcą poszerzyć wiedzę i nabyć umiejętności w zakresie zaopatrywania ran gałki ocznej i aparatu ochronnego oka.

8-godzinny kurs składa się z dwóch części ? krótkiej teoretycznej oraz 6 godzin praktyki w laboratorium, w warunkach sali operacyjnej.

Podczas części teoretycznej omówione zostaną zagadnienia związane z epidemiologią i diagnostyką urazów, przygotowaniem pacjenta do operacji jak również z technikami zaopatrywania ran spojówki, rogówki i twardówki oraz powiek z uwzględnieniem urazów dróg łzowych. Części teoretyczna zawiera praktyczne wskazówki na temat wyboru metody znieczulenia, materiałów oraz szwów wykorzystywanych podczas zaopatrywania ran, jak również postępowania z pacjentem po zaopatrzeniu urazu.

Podczas części praktycznej zabiegi mikrochirurgiczne (zaopatrywanie ran spojówki, rogówki i twardówki) będą wykonywane na świeżych, nieutrwalonych gałkach zwierzęcych z użyciem mikroskopów operacyjnych (nieograniczona ilość gałek, mikroskop dla każdego uczestnika), podczas ?zaopatrywania? ran powiek uczestnicy kursu będą pracowali na nieutrwalonych preparatach ludzkich (w grupach dwuosobowych). Uczestnicy kursu otrzymają obszerny skrypt z informacjami przedstawionymi w części teoretycznej.

Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

08:00
Powitanie uczestników.
08:30
Przedstawienie zasad BHP.
08:35
Część teoretyczna ? wykłady.
09:35
Planowanie zabiegów i techniki operacyjne.
10:35
Przerwa kawowa.
10:45
Zajęcia praktyczne cz.1 - zaopatrywanie ran spojówki, rogówki, twardówki.
13:45
Lunch.
14:15
Zajęcia praktyczne cz.2 - zaopatrywanie ran powiek i kanalików łzowych.
17:15
Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów.

lek. med. Dominika Białas
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizację z zakresu okulistyki uzyskała w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO w Warszawie. Od lutego 2011 r. do czerwca 2020r. związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 1 lipca 2020 r. rozpoczęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wykonała ponad 2,5 tysiąca zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii aparatu ochronnego oka ? powiek oraz dróg łzowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu okulistyki zarówno w kraju, jak i za granicą, także w charakterze wykładowcy.

Termin: 14 maja 2023 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Warunki udziału:

? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia.
? Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

? Liczba miejsc jest ograniczona.
? Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
? Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
? O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
? Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 23 kwietnia 2023r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 kwietnia 2023r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE