social icon social icon social icon social icon
Pierwotna endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego
21/10/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP, dr n. med. Piotr Dudek
Czas trwania
08:45-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych adresowany do lekarzy, którzy chcą zająć się endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub mają już doświadczenie w operacjach tego typu.

Na kursie omówione zostaną wskazania, zasady doboru implantów, technika operacyjna oraz powikłania endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego.

Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt szkolenia. Szczegółowy opis procedur w zakładce Program.

08:45
Rozpoczęcie kursu, wprowadzenie do tematu
09:00
Anatomia i biomechanika stawu biodrowego
09:10
Dostępy operacyjne przy THA
09:30
Rodzaje i dobór trzpienia
09:45
Rodzaje i dobór panewki
10:00
Przerwa kawowa
10:15
"Trudne biodro"
10:45
Powikłania endoprotezoplastyki
11:15
Dyskusja, przypadki
12:15
Przerwa na lunch
13:00
Ćwiczenia praktyczne na kadawerach
16:00
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń

dr n. med. Piotr Dudek
Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, z którą związany jest od 2015 roku. Od 2018 roku asystent naukowy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Obszary jego zainteresowań obejmują głównie endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych, powikłania po endoprotezoplastykach, infekcje okołoprotezowe, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie stawu kolanowego, w tym zabiegi artroskopowe.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
Kierownik Oddziału Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll?a. Uczestniczył czynnie i biernie w licznych kursach , szkoleniach praktycznych, teoretycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii Szwajcarii oraz innych krajach. Autor i współautor licznych publikacji i wykładów z dziedziny protezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Termin: 21 października 2024 r. (poniedziałek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa, budynek Mera Park Wawer — wejście B obok drogerii Rossmann — zapraszamy na 3 piętro

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM — wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban — konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału: 

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od Organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 23 września 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 września 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Aesculap Chifa sp. z o.o. (BBraun)

Koszt udziału 4900 zł (zw)
TRANSLATE