social icon social icon social icon social icon
Pierwotna endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego
14/09/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
8:45-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych adresowany do lekarzy, którzy chcą zająć się endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub mają już doświadczenie w operacjach tego typu.

Na kursie omówione zostaną wskazania, zasady doboru implantów, technika operacyjna oraz powikłania endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego.

Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt szkolenia.

Podczas kursu będzie możliwość omówienia przesłanych wcześniej problematycznych przypadków – przypadki mogą być prezentowane osobiście lub anonimowo przez prowadzących kurs

08:45
Rejestracja Uczestników
09:00
Rozpoczęcie kursu, wprowadzenie do tematu
09:00
Anatomia i biomechanika stawu biodrowego
09:10
Dostępy operacyjne przy THA
09:30
Rodzaje i dobór trzpienia
09:45
Rodzaje i dobór panewki
10:00
Przerwa kawowa
10:15
?Trudne biodro?
10:45
Powikłania endoprotezoplastyki
11:15
Dyskusja, przypadki
12:15
Przerwa na lunch
13:00
Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem instrumentarium Lima
16:00
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
Kierownik Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego i biodrowego oraz w operacjach z zakresu reumoortopedii. Jest autorem 77 prac naukowych i 69 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z IF. Odbył wiele staży w renomowanych klinikach w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Finlandii, Szwecji.

dr n. med. Piotr Dudek
Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, z którą związany jest od 2015 roku. Od 2018 roku asystent naukowy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Obszary jego zainteresowań obejmują głównie endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych, powikłania po endoprotezoplastykach, infekcje okołoprotezowe, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie stawu kolanowego, w tym zabiegi artroskopowe.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
Kierownik Oddziału Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll?a. Uczestniczył czynnie i biernie w licznych kursach , szkoleniach praktycznych, teoretycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii Szwajcarii oraz innych krajach. Autor i współautor licznych publikacji i wykładów z dziedziny protezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego.

Termin: 14 września 2023 r. (czwartek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (po kliknięciu “Zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE