social icon social icon social icon social icon
Pierwotna i rewizyjna protezoplastyka stawu kolanowego
20/09/2024
-
21/09/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski, dr n. med. Piotr Dudek

Brak wolnych miejsc na kurs. Zapraszamy do kontaktu w sprawie listy rezerwowej phone icon 785 556 600

Czas trwania
2 dni
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
8

Praktyczne szkolenie kadawerowe „Pierwotna i rewizyjna protezoplastyka stawu kolanowego”. Szkolenie poprowadzą prof. Jacek Kowalczewski oraz dr n. med. Piotr Dudek.

Pierwszy dzień kursu będzie poświęcony endoprotezoplastyce pierwotnej, drugi – rewizyjnej. W kameralnej grupie (8 uczestników – po 2 osoby przy jednym stanowisku), pod okiem doświadczonych Instruktorów będzie możliwość przećwiczenia danych procedur oraz omówienia trudnych przypadków.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

Dzień 1
14:30
Rejestracja Uczestników
15:00
Otwarcie kursu. Omówienie zasad pracy na preparatach
15:10
Planowanie przedoperacyjne w TPK
15:45
Technika operacyjna TPK
16:05
Endoprotezoplastyka cementowana czy bezcementowa?
16:20
CR czy PS?
16:35
Co z tą rzepką?
16:50
Przerwa kawowa
17:00
Warsztaty praktyczne w laboratorium na preparatach nieutrwalonych – pierwotna endoprotezoplastyka
19:30
Didactic dinner (CEM)
20:30
Zakończenie pierwszego dnia kursu
Dzień 2
08:30
Rejestracja Uczestników, poranna kawa
09:00
Przyczyny niepowodzenia TPK
09:15
Planowanie rewizji – unikaj chaosu
09:30
Ubytki kostne po realloplastykach
09:45
Powikłania w artroplastyce stawu kolanowego
10:00
Przerwa kawowa
10:20
Warsztaty praktyczne w laboratorium na preparatach nieutrwalonych – rewizyjna endoprotezoplastyka
12:40
Podsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatówPodsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatów
13:00
Lunch

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
Kierownik Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego i biodrowego oraz w operacjach z zakresu reumoortopedii. Jest autorem 77 prac naukowych i 69 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z IF. Odbył wiele staży w renomowanych klinikach w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Finlandii, Szwecji.

dr n. med. Piotr Dudek
Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, z którą związany jest od 2015 roku. Od 2018 roku asystent naukowy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Obszary jego zainteresowań obejmują głównie endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych, powikłania po endoprotezoplastykach, infekcje okołoprotezowe, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie stawu kolanowego, w tym zabiegi artroskopowe.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

Termin: 20 – 21 września 2024 r. (piątek-sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 6200 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 września 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 września 2024 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 6200 zł (zw)
TRANSLATE