social icon social icon social icon social icon
Pierwotna i rewizyjna protezoplastyka stawu kolanowego
15/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
  • Kameralna grupa - tylko 8 uczestników
  • Dwóch prowadzących
  • Aż 6 godzin ćwiczeń na preparatach całej kończyny dolnej
  • Praca w parach na jednym preparacie anatomicznym
  • Zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską
Czas trwania
9:00-17:40
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
09:00
Rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie spraw organizacyjnych
09:15
Planowanie przedoperacyjne w TPK
09:45
Technika operacyjna TPK
10:05
Endoprotezoplastyka cementowana czy bezcementowa?
10:20
CR czy PS?
10:35
Powikłania w artroplastyce pierwotnej stawu kolanowego
10:50
Przerwa kawowa
11:10
Warsztaty praktyczne na preparatach nieutrwalonych ? pierwotna endoprotezoplastyka
13:20
Lunch
14:00
Przyczyny niepowodzenia TPK
14:15
Planowanie rewizji ? unikaj chaosu
14:30
Ubytki kostne po realloplastykach
14:45
Powikłania po realloplastykach
15:00
Przerwa kawowa
15:20
Warsztaty praktyczne na preparatach nieutrwalonych ? rewizyjna endoprotezoplastyka
17:40
Podsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatów

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
Kierownik Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego i biodrowego oraz w operacjach z zakresu reumoortopedii. Jest autorem 77 prac naukowych i 69 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z IF. Odbył wiele staży w renomowanych klinikach w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Finlandii, Szwecji.

dr n. med. Piotr Dudek
Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, z którą związany jest od 2015 roku. Od 2018 roku asystent naukowy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Obszary jego zainteresowań obejmują głównie endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych, powikłania po endoprotezoplastykach, infekcje okołoprotezowe, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie stawu kolanowego, w tym zabiegi artroskopowe.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

Termin: 15 kwietnia 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
KONTAKT: +48 885 881 864 / 785 556 600
szkolenia@cem-med.pl

TRANSLATE