social icon social icon social icon social icon
Pierwotna protezoplastyka stawu kolanowego
26/08/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
 • kameralna grupa - tylko 8 uczestników
 • dwóch prowadzących
 • praca w parach na jednym preparacie anatomicznym
 • zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską
Czas trwania
9:00-15:30
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
8

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ortopedów specjalizujących się lub chcących specjalizować się w endoprotezoplastyce stawów kolanowych. Na kursie omówione zostaną wskazania, zasady doboru implantów, technika operacyjna oraz powikłania endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego. Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt szkolenia. Kameralna grupa, 2 osoby na stanowisko operacyjne.

Podczas kursu będzie możliwość skorzystania zarówno z implantów pierwotnych, jak i rewizyjnych do endoprotezoplastyki stawu kolanowego

09:00
Otwarcie kursu. Omówienie zasad pracy na preparatach
09:15
Planowanie przedoperacyjne w TPK
09:45
Dostępy operacyjne w TPK
10:05
Technika operacyjna TPK
10:15
Endoprotezoplastyka cementowana czy bezcementowa? CR czy PS?
10:35
Powikłania w endoprotezoplastyce pierwotnej stawu kolanowego
10:50
Przerwa kawowa
11:10
Ubytki kostne i sposoby kotwiczenia endoprotezy w trudnych kolanach
11:25
Co z tą rzepką?
11:35
Warsztaty praktyczne na preparatach nieutrwalonych – pierwotna endoprotezoplastyka w oparciu o implanty Triathlon PS i TS
14:00
Lunch
14:40
Podsumowanie, dyskusja, wręczenie certyfikatów
15:30
Zakończenie kursu

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
Kierownik Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizuje się w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego i biodrowego oraz w operacjach z zakresu reumoortopedii. Jest autorem 77 prac naukowych i 69 prac opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z IF. Odbył wiele staży w renomowanych klinikach w Holandii, Stanach Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Francji, Anglii, Finlandii, Szwecji.

dr n. med. Piotr Dudek
Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Reumoortopedii CMKP w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku, z którą związany jest od 2015 roku. Od 2018 roku asystent naukowy w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Obszary jego zainteresowań obejmują głównie endoprotezoplastykę stawów kolanowych i biodrowych, powikłania po endoprotezoplastykach, infekcje okołoprotezowe, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie stawu kolanowego, w tym zabiegi artroskopowe.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Finlandii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

Termin: 26 sierpnia 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 sierpnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 sierpnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Kontakt: +48 885 881 864 / 785 556 600
szkolenia@cem-med.pl

Koszt udziału 4900 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto