social icon social icon social icon social icon
Podstawy artroskopii stawu kolanowego
23/04/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy dedykowany dla studentów rozważających specjalizację z ortopedii, stażystów oraz rezydentów.
Czas trwania
8:30-15:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
08:30
Rejestracja uczestników
09:00
Otwarcie kursu
Część teoretyczna - 9:10-11:00
? Podstawowe narzędzia używane w artroskopii ? budowa wieży artroskopowej, rodzaje optyk, płaszcz, światłowód, shaver, przegląd dodatkowego instrumentarium
? Zasady działania artroskopu ? prawidłowa technika trzymania kamery, obracanie światłowodu, triangulacja, ustawianie ostrości
? Prawidłowe ułożenie pacjenta na stole operacyjnym
? Podstawowe i dodatkowe dostępy artroskopowe do stawu kolanowego
? Spacer po kolanie ? ocena chrząstki, morfologia bruzdy międzykłykciowej, ocena przedziału przyśrodkowego (ocena łąkotki przyśrodkowej, zasady koślawienia, piecrusting), ocena przedziału bocznego (ocena łąkotki bocznej, pozycja ?czwórki?, ocena rozworu, drive-through sign), ocena uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego oraz tylnego
? Technika wiązania węzłów chirurgicznych i artroskopowych w rękach ? półsztyki, węzeł ześlizgowy Weston oraz Duncan
? Podstawy szycia łąkotek na modelach 3D ? technika inside-out oraz outside-in
11:00
Przerwa kawowa
Część praktyczna na preparatach - 11:20 ? 12:30
? Ćwiczenia praktyczne z artroskopem na modelach ? samodzielne uruchomienie wieży artroskopowej, prawidłowa technika trzymania kamery, zasada działania światłowodu i optyki, ustawianie ostrości, zapoznanie z instrumentarium artroskopowym, triangulacja, chwytanie i usuwanie ciał wolnych
? Anatomia palpacyjna stawu kolanowego ? obrysowanie struktur anatomicznych, wyznaczenie dostępów artroskopowych
? Samodzielne wykonanie dostępów artroskopowych na preparatach ludzkich ? dostęp przednio-boczny, dostęp przednio-przyśrodkowy
? Obsługa shavera ? synowektomia przedziału przedniego, usuwanie fałdów maziowych
12:30
Lunch
13:30-15:00
? Spacer po stawie kolanowym cz.1 ? ocena zachyłka nadrzepkowego, stawu rzepkowo-udowego, ocena przedziału przyśrodkowego (łąkotka przyśrodkowa, chrząstka na kłykciu kości udowej oraz piszczelowej), ocena więzadła krzyżowego przedniego oraz tylnego, ocena przedziału bocznego (łąkotka boczna, rozwór dla ścięgna m. podkolanowego, chrząstka na kłykciu kości udowej oraz piszczelowej)
? Spacer po stawie kolanowym cz.2 ? zasady zamiany kamery w dostępach, lokalizacja dostępu tylno-przyśrodkowego (manewr Gillquista, ocena łąkotki przyśrodkowej, uszkodzeń typu RAMP), lokalizacja igłą dostępów dodatkowych ? tylno-przyśrodkowego i tylno-bocznego
15:00
Zakończenie kursu

lek. Jakub Sobczyk
Zajmuje się leczeniem urazów sportowych oraz złamań w obrębie narządu ruchu. Główne obszary zainteresowań to staw kolanowy, bark, nadgarstek oraz staw skokowy. Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia dla studentów i lekarzy.

lek. Krzesimir Sieczych
Specjalizuje się w leczeniu urazów i kontuzji sportowych. W szczególności zajmuje się leczeniem złamań, uszkodzeń mięśni barku, biodra, kolana i stawu skokowego.

Termin: 23 kwietnia 2023 r. (niedziela)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 1080 zł brutto

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenia potwierdzające udział w kursie

Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? Ilość miejsc ograniczona.
? Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 1 kwietnia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 kwietnia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE