social icon social icon social icon social icon
Podstawy blefaroplastyki
27/01/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy na poziomie podstawowym
Czas trwania
09:00 - 16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Kurs podzielony jest na dwie części.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną zagadnienia związane z anatomią powiek oraz okolicy oka, kwalifikacje do zabiegów plastyki powiek, przedoperacyjnym badaniem aparatu ochronnego oka oraz planowaniem zakresu zabiegu.

Przedstawione zostaną podstawowe techniki operacyjne stosowane w plastyce powiek górnych i dolnych, z uwzględnieniem stosowanych w trakcie zabiegów narzędzi, szwów oraz metod znieczulenia.

Część praktyczna to cztery godziny nauki i doskonalenia technik operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich.

Podczas kursu Podstawy blefaroplastyki wykonywane są następujące procedury*:

– usunięcie nadmiaru skóry powiek górnych,

– redukcja przepuklin tłuszczowych,

– identyfikacja gruczołu łzowego i jego repozycja,

– przezspojówkowa resekcja mięśnia Mullera,

– przezspojówkowa redukcja przedziałów tłuszczowych powiek dolnych,

– przezskórna plastyka powiek dolnych,

– odbarczenie oczodołu – kantotomia i kantoliza boczna.

* w zależności od stopnia zaawansowania grupy szkoleniowej

Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

09:00
Powitanie uczestników
09:15
Kwalifikacja do zabiegu blefaroplastyki. Podstawy badania okuloplastycznego
09:35
Planowanie zabiegów i techniki operacyjne
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Narzędzia i szwy używane w okuloplastyce. Znieczulenie do zabiegów plastyki powiek
11:30
Blefaroplastyka powiek górnych - ćwiczenia praktyczne w #cadaverlab: usunięcie nadmiaru skóry powiek górnych | redukcja przepuklin tłuszczowych | identyfikacja gruczołu łzowego i jego repozycja | przezspojówkowa resekcja mięśnia Mullera
13:30
Lunch
14:00
Blefaroplastyka powiek dolnych - ćwiczenia praktyczne w #cadaverlab: przezspojówkowa redukcja przedziałów tłuszczowych powiek dolnych | przezskórna plastyka powiek dolnych | odbarczenie oczodołu | kantotomia i kantoliza boczna
16:00
Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów

lek. Dominika Białas

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizację z zakresu okulistyki uzyskała w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO w Warszawie. Od lutego 2011 r. do czerwca 2020 r. związana z Kliniką Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 1 lipca 2020 r. rozpoczęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Wykonała ponad 2500 zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii aparatu ochronnego oka ? powiek oraz dróg łzowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i anti-aging. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu okulistyki, zarówno w kraju, jak i za granicą, także w charakterze wykładowcy.

Termin: 27 stycznia 2024 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 4900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  –  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:

Liczba miejsc jest ograniczona.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę oraz instrukcję dotyczącą płatności.
Po dokonaniu opłaty za szkolenie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.
O przyjęciu uczestnika na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
Prowadzimy listy rezerwowe.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem będziemy niezmiernie wdzięczni Państwu za natychmiastowy kontakt z nami w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 8 stycznia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.

Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostanie pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 stycznia 2024 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE