social icon social icon social icon social icon
Podstawy blefaroplastyki
18/03/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy
Czas trwania
9:00-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Kurs podzielony jest na dwie części.

Część pierwszą stanowią wykłady, podczas których omówione zostaną
zagadnienia związane z anatomią powiek oraz okolicy oka, kwalifikacją do
zabiegów plastyki powiek, przedoperacyjnym badaniem aparatu ochronnego oka oraz planowaniem zakresu zabiegu.

Przedstawione zostaną podstawowe techniki operacyjne, stosowane w
plastyce powiek górnych i dolnych z uwzględnieniem stosowanych w trakcie
zabiegów narzędzi, szwów oraz metod znieczulenia.

Część praktyczna to cztery godziny nauki i doskonalenia technik
operacyjnych na kadawerach tj. anatomicznych preparatach nieutrwalonych.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania
procedur na nieutrwalonych preparatach ludzkich.

Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

09:00
Powitanie uczestników
09:15
Kwalifikacja do zabiegu blefaroplastyki. Podstawy badania okuloplastycznego
09:35
Planowanie zabiegów i techniki operacyjne
10:30
Przerwa kawowa
10:45
Narzędzia i szwy używane w okuloplastyce. Znieczulenie do zabiegów plastyki powiek
11:30
Blefaroplastyka powiek górnych ? ćwiczenia praktyczne
13:30
Lunch
14:00
Blefaroplastyka powiek dolnych ? ćwiczenia praktyczne
16:00
Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów

lek. Dominika Białas
Absolwentka Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizację z zakresu okulistyki
uzyskała w Klinice Okulistyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus CLO w
Warszawie. Od lutego 2011 r. do czerwca 2020r. związana z Kliniką
Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 1 lipca 2020
r. rozpoczęła pracę na stanowisku starszego asystenta w Klinice
Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Wykonała
ponad 2,5 tysiąca zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii aparatu
ochronnego oka ? powiek oraz dróg łzowych. Członek Polskiego Towarzystwa
Okulistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i
Anti-Aging. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych
oraz doniesień zjazdowych. Regularnie uczestniczy w kursach i kongresach
z zakresu okulistyki zarówno w kraju, jak i za granicą, także w
charakterze wykładowcy.

Termin: 18 marca 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

Koszt udziału jednej osoby: 4400 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską

Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? Ilość miejsc ograniczona.
? Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz
jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym
szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy
kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.
Rezygnacja z udziału po 27 lutego 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu
powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na
podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z
o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 lutego 2023 r. (włącznie) nie powoduje
obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w
spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

TRANSLATE