social icon social icon social icon social icon
Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich goleni i stopy
11/01/2025
Szkolenie Płatne Kadawerowe
dr hab. n. med. Piotr Pietruski
Czas trwania
08:45-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania ubytków tkanek miękkich okolicy goleni oraz stopy.
Uczestnik zapoznany zostanie z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami zamykania zarówno świeżych ran ostrodyżurowych jak i przewlekłych ran, w tym z odsłoniętymi protezami oraz elementami stabilizującymi struktury kostne.

W celu maksymalizacji aspektu praktycznego szkolenia, na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach przy jednym nieutrwalonym preparacie kończyny dolnej który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:00
Wykłady: Anatomia praktyczna goleni oraz stopy | Ubytki okolicy goleniowej oraz stopy - ogólne zasady postępowania | Przeszczepy skóry pełnej i pośredniej grubości | Podstawy plastyk płatowych (w tym perforatorowych) | Mapowanie układu naczyniowego oraz planowanie płatów tkankowych
12:30
Lunch
13:00
Warsztaty kadawerowe
13:15
Pokaz anatomiczny
14:00
Ćwiczenia na kadawerach w 2-osobowych zespołach - Przeszczep skóry - Płat łydkowy - Płat mięśnia brzuchatego łydki - Płat mięśnia płaszczkowatego - Płat śmigłowy - Płat strzałkowy - Płat podeszwowy przyśrodkowy - Płat mięśnia odwodziciela palca małego - Płat grzbietowy stopy
18:00
Zakończenie kursu

dr hab. n. med. Piotr Pietruski

Specjalizuje się w szczególności w chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej piersi, a także chirurgii twarzy. Obecnie w Polsce swoją praktykę prowadzi w następujących ośrodkach: Klinika Ambroziak (Warszawa), Klinika Artisan (Warszawa) oraz Oddział Chirurgii Plastycznej COZL (Lublin).

Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2011 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego, w roku 2012 zdał z wyróżnieniem Lekarski Egzamin Państwowy i otrzymał rezydenturę z chirurgii plastycznej. W latach 2013-2019 odbywał specjalizację z chirurgii plastycznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersyteckiego Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi oraz w Klinice Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W 2019 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii plastycznej z wyróżnieniem oceną ‘bardzo dobry’.

W latach 2020-2023 jako pierwszy polski chirurg plastyczny odbył europejski program specjalizacyjny z chirurgii piersi. W ramach tego programu miał możliwość szkolenia się i zdobywania klinicznego doświadczenia w najlepszych ośrodkach chirurgii plastycznej piersi w Europie (m.in. w Londynie, Barcelonie, Zurychu czy Gendawie). W roku 2023, po zdaniu egzaminu końcowego z wyróżnieniem oraz obroną pracy naukowej na Autonomicznym Uniwersytecie Barcelońskim, jako jedyny polski chirurg plastyczny uzyskał tytuł Europejskiego Specjalisty Chirurgii Onkologicznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Piersi (European Master in Oncologic, Reconstructive, and Aesthetic Breast Surgery – MRBS). Z chęci dalszego doskonalenia zawodowego, nostryfikował dyplom lekarski w Stanach Zjednoczonych, co umożliwiło mu odbywanie staży i dalszej edukacji nieosiągalnej dla innych chirurgów plastycznych. W 2018 roku obronił pracę doktorską z dziedziny chirurgii plastycznej z wyróżnieniem. W roku 2021, za wkład w rozwój chirurgii plastycznej uzyskał habilitację.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo i organizację kursów oraz odbywając zagraniczne staże kliniczne w Australii, USA oraz różnych krajach Europy. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych (ASPS), Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznych Chirurgów Plastycznych (ISAPS), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (FESSH) oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR).

Więcej informacji oraz źródło: Dr Hab n.med. Piotr Pietruski, specjalista chirurgii plastycznej (drpietruski.com)

Termin: 11 stycznia 2025 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa, budynek Mera Park Wawer — wejście B obok drogerii Rossmann — zapraszamy na 3 piętro

Koszt szkolenia: 4400 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:
Kliknij przycisk Zapisz się i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
Przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 10 grudnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl

Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 grudnia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 4400 zł (zw)
TRANSLATE