social icon social icon social icon social icon
Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich goleni i stopy
17/02/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Zaawansowany kurs kadawerowy
Czas trwania
08:45-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania ubytków tkanek miękkich okolicy goleni oraz stopy.
Uczestnik zapoznany zostanie z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami zamykania zarówno świeżych ran ostrodyżurowych jak i przewlekłych ran, w tym z odsłoniętymi protezami oraz elementami stabilizującymi struktury kostne.

W celu maksymalizacji aspektu praktycznego szkolenia, na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach przy jednym nieutrwalonym preparacie kończyny dolnej który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:00
Wykłady: Anatomia praktyczna goleni oraz stopy | Ubytki okolicy goleniowej oraz stopy - ogólne zasady postępowania | Przeszczepy skóry pełnej i pośredniej grubości | Podstawy plastyk płatowych (w tym perforatorowych) | Mapowanie układu naczyniowego oraz planowanie płatów tkankowych
12:30
Lunch
13:00
Warsztaty kadawerowe
13:15
Pokaz anatomiczny
14:00
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach - Przeszczep skóry - Płat łydkowy - Płat mięśnia brzuchatego łydki - Płat mięśnia płaszczkowatego - Płat śmigłowy - Płat strzałkowy - Płat podeszwowy przyśrodkowy - Płat mięśnia odwodziciela palca małego - Płat grzbietowy stopy
18:00
Zakończenie kursu

dr hab. n. med. Piotr Pietruski

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.

Termin: 17 lutego 2024 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt szkolenia: 3900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:
Kliknij przycisk Zapisz się i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
Przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 29 stycznia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl

Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 29 stycznia 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE