social icon social icon social icon social icon
Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich goleni i stopy – zaawansowany kurs kadawerowy
07/10/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
08:45-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
14

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania ubytków tkanek miękkich okolicy goleni oraz stopy.
Uczestnik zapoznany zostanie z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami zamykania zarówno świeżych ran ostrodyżurowych jak i przewlekłych ran, w tym z odsłoniętymi protezami oraz elementami stabilizującymi struktury kostne.

W celu maksymalizacji aspektu praktycznego szkolenia, na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach przy jednym nieutrwalonym preparacie kończyny dolnej który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

08:45
Rejestracja uczestników i poranna kawa
09:00
Wykłady
• Powitanie uczestników oraz omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
• Anatomia praktyczna goleni oraz stopy
• Ubytki okolicy goleniowej oraz stopy – Ogólne zasady postępowania
• Przeszczepy skóry pełnej i pośredniej grubości
• Podstawy plastyk płatowych (w tym perforatorowych)
• Mapowanie układu naczyniowego oraz planowanie płatów tkankowych
• Lunch
Warsztaty kadawerowe
• Pokaz anatomiczny
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach
- Przeszczep skóry
- Płat łydkowy
- Płat mięśnia brzuchatego łydki
- Płat mięśnia płaszczkowatego
- Płat śmigłowy
- Płat strzałkowy
- Płat podeszwowy przyśrodkowy
- Płat mięśnia odwodziciela palca małego
- Płat grzbietowy stopy
18:00
Zakończenie kursu

dr hab. n. med. Piotr Pietruski

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.

Termin: 7 października 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt szkolenia: 3900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz
jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu
powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na
podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z
o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje
obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w
spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 3900 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto