social icon social icon social icon social icon
Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich przedramienia i ręki
30/09/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Czas trwania
8:15-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Ilość miejsc
14

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania urazów przedramienia i ręki, ze szczególnym naciskiem na tkanki miękkie.

Uczestnik zapoznany zostanie z technikami pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji ścięgien oraz nerwów, a także z metodami zamykania rozległych ubytków tkankowych.

Zastosowanie wiedzy nabytej w ramach kursu wykracza poza ramy zabiegów
ostrodyżurowych i może być z powodzeniem wykorzystana przy planowych
zabiegach z zakresu chirurgii ręki jak np. leczenie zespołu kanału nadgarstka czy choroby Dupuytren’a.

Na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne. Dodatkowo, po zapoznaniu się z materiałem, uczestnik wypełnia ankietę w której sygnalizuje problematyczne, a także kluczowe dla jego praktyki
klinicznej zagadnienia. Rozwiązanie to pozwala na maksymalizację aspektu
praktycznego szkolenia oraz jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb
kursanta.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.
Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.
W ramach trybu indywidualnego każdy z kursantów ćwiczy techniki operacyjne na nieutrwalonych, izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów obwodowych. Tryb zespołowy zakłada pracę dwóch uczestników przy jednym nieutrwalonym preparacie przedramienia i ręki który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

08:15
Powitanie uczestników oraz omówienie zasad pracy w laboratorium CEM.
08:40
Anatomia praktyczna przedramienia i ręki. Badanie przedmiotowe.
09:00
Urazy przedramienia i ręki. Zasady ogólne postępowania.
09:20
Pierwotna i wtórna rekonstrukcja ścięgien zginaczy i prostowników. Mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów obwodowych i naczyń.
10:20
Warsztaty kadawerowe – cześć I (izolowane preparaty ścięgien i nerwów obwodowych) Indywidualne ćwiczenia różnych technik rekonstrukcji ścięgien i nerwów. Warsztaty kadawerowe – część II (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki).
11:20
Pokaz anatomiczny.
11:35
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
14:00
Przerwa na lunch.
14:30
Wykłady – część II. Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe. Warsztaty kadawerowe – część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki). Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe. Warsztaty kadawerowe – część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki)
15:00
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
18:00
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów.

dr hab. n. med. Piotr Pietruski

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat
związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie.
Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac
naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o
tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.

Termin: 30 września 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt szkolenia: 3900 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia na terenie placówki.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz
jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu „Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 10 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu
powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na
podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z
o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje
obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w
spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 3900 zł (zw)

  Otrzymuj powiadomienia o najnowszych szkoleniach

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. i innych podmiotów z Grupy LUX MED komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez te podmioty, informowanie o wydarzeniach dotyczących ich działalności oraz promowanie pro-zdrowotnego stylu życia, przy wykorzystaniu moich danych.

  Administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu w związku udzielonymi nam zgodami na przesyłanie komunikacji marketingowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przypominamy, że wyrażenie którejkolwiek ze zgód jest w pełni dobrowolne i że możesz w każdym czasie odwołać udzielone nam zgody. Kliknij tutaj aby zapoznać się z całą notą informacyjną.

  Nasi partnerzy
  • Net4doctor
  • Kroton
  • Carolina
  • Arthrex
  • Strauman
  • Poats
  • Kaldental
  • Alphabio
  • Techdaw
  • Ptu
  • Osto
  • Pte
  • Ptnw
  • Skn