social icon social icon social icon social icon
Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich przedramienia i ręki
30/09/2023
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Zaawansowany kurs kadawerowy
Czas trwania
8:15-18:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania urazów przedramienia i ręki, ze szczególnym naciskiem na tkanki miękkie.

Uczestnik zapoznany zostanie z technikami pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji ścięgien oraz nerwów, a także z metodami zamykania rozległych ubytków tkankowych.

Zastosowanie wiedzy nabytej w ramach kursu wykracza poza ramy zabiegów ostrodyżurowych i może być z powodzeniem wykorzystana przy planowych zabiegach z zakresu chirurgii ręki jak np. leczenie zespołu kanału nadgarstka czy choroby Dupuytren?a.

Na kilka tygodni przed kursem każdy z uczestników otrzymuje dedykowane materiały edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne. Dodatkowo, po zapoznaniu się z materiałem, uczestnik wypełnia ankietę w której sygnalizuje problematyczne, a także kluczowe dla jego praktyki klinicznej zagadnienia. Rozwiązanie to pozwala na maksymalizację aspektu praktycznego szkolenia oraz jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb kursanta.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.
Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.
W ramach trybu indywidualnego każdy z kursantów ćwiczy techniki operacyjne na nieutrwalonych, izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów obwodowych. Tryb zespołowy zakłada pracę dwóch uczestników przy jednym nieutrwalonym preparacie przedramienia i ręki który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

08:15
Powitanie uczestników oraz omówienie zasad pracy w laboratorium CEM.
08:40
Anatomia praktyczna przedramienia i ręki. Badanie przedmiotowe.
09:00
Urazy przedramienia i ręki. Zasady ogólne postępowania.
09:20
Pierwotna i wtórna rekonstrukcja ścięgien zginaczy i prostowników. Mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów obwodowych i naczyń.
10:20
Warsztaty kadawerowe ? cześć I (izolowane preparaty ścięgien i nerwów obwodowych) Indywidualne ćwiczenia różnych technik rekonstrukcji ścięgien i nerwów. Warsztaty kadawerowe ? część II (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki).
11:20
Pokaz anatomiczny.
11:35
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
14:00
Przerwa na lunch.
14:30
Wykłady ? część II. Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe. Warsztaty kadawerowe ? część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki). Rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich. Postępowanie ogólne. Przeszczepy skóry. Plastyki płatowe. Warsztaty kadawerowe ? część III (nieutrwalony preparat przedramienia i ręki)
15:00
Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach.
18:00
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów.

dr hab. n. med. Piotr Pietruski

Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.

Termin: 30 września 2023 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, budynek Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, Warszawa

Koszt udziału: 3900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM ? wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  ?  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (po kliknięciu “Zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do
Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 10 września 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 września 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska, 04-993 Warszawa

TRANSLATE