social icon social icon social icon social icon
Praktyczne aspekty chirurgii przepuklin przedniej ściany brzucha. Zaawansowane warsztaty kadawerowe towarzyszące Kongresowi „Bałtyckie Dni Przepuklinowe”
06/11/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański, dr n. med. Mateusz Zamkowski, prof. Frederik Berrevoet
Czas trwania
08:30-16:00
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
18

Zaawansowane warsztaty kadawerowe towarzyszące Kongresowi „Bałtyckie Dni Przepuklinowe” (BALTIC HERNIA DAYS): Praktyczne aspekty chirurgii przepuklin przedniej ściany brzucha pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego, dr n. med. Mateusza Zamkowskiego oraz prof. Frederik Berrevoet (Belgia).

Warsztaty skierowane są do lekarzy chirurgów.

Przy 1 stanowisku (kadawerze) pracuje 3 Uczestników.

Główne cele edukacyjne:

 • Zrozumienie anatomii chirurgicznej przedniej ściany brzusznej
 • Poznanie zaawansowanych technik rekonstrukcji ściany brzusznej: “anterior component separation” (Ramirez) i “posterior component separation” (TAR)
 • Praktyczne zastosowanie medycyny opartej na faktach naukowych (EBM)
 • Poznanie minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych w rekonstrukcji ściany brzusznej (AWR)
 • Przedstawienie aktualizacji wytycznych i jak je stosować w praktyce
 • Bezpieczne i skuteczne stosowanie siatki chirurgicznej w praktyce
 • Zgłębienie anatomii rozworu mięśniowo-grzebieniowego i zastosowanie techniki TAPP w praktyce

Elementy, które mają przyswoić i samodzielnie wykonać uczestnicy:

 • Endoskopowy ACS
 • Endoskopowe wytworzenie przestrzeni zamięśniowej (e-MILOS)
 • Laparoskopowy IPOM
 • Plastyka kanału pachwinowego techniką TAPP

Na końcu szkolenia Instruktorzy zrobią pokaz na otwarto jak wykonać prawidłowo technikę ACS i TAR (łącznie z preparowaniem na wysokości żeber i w miednicy mniejszej) oraz jak optymalnie wykonać zamknięcie jamy brzusznej (technika short-stitch / small bites).

08:30
Przedstawienie wykładowców, uczestników, celów zajęć (F. Berrevoet, M. Śmietański, M. Zamkowski)
08:45
Anatomia jamy brzusznej (F. Berrevoet)
09:00
Anterior Component Separation (M. Śmietański)
09:15
Kluczowe zasady i błędy w TAPP (M. Zamkowski)
09:30
Pytania i odpowiedzi
09:45
Przerwa kawowa
10:00
Wskazania do Component Separation Techniques (M. Zamkowski)
10:15
Endoskopowy ACS (F. Berrevoet)
10:30
Pojęcie utraty domeny (loss of domain) (M. Śmietański)
10:45
IPOM - wskazania i technika (M. Śmietański)
11:15
Przerwa kawowa
11:30
Sesja kadawerowa 1
13:30
Lunch
14:15
Sesja kadawerowa 2
16:00
Zakończenie warsztatów kadawerowych

Kierownictwo naukowe:

prof. Frederik Berrevoet, Belgia

prof. Maciej Śmietański, Polska

dr n. med. Mateusz Zamkowski, Polska

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

Autor lub współautor ponad 70 prac w czasopismach naukowych  i redaktor Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny. Członek zarządów Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Herniologii Towarzystwa Chirurgów Polskich (do roku 2023 Przewodniczący Sekcji) i Sekretarz ds.  nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS). Obecnie członek Zarządu EHS w randze Honorowego Ambasadora Europy Środkowo-Wschodniej. Koordynator prac Zespołu Leczenia Przepuklin Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2000-2009. W latach 2001-2002 doradca Pomorskiej Kasy Chorych (w dziedzinie kontraktowania leczenia przepuklin). Koordynator prac zespołu przepuklinowego w Szpitalu w Wejherowie w latach 2012-2015. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Przepuklin w szpitalu w Pucku do roku 2018. Obecnie wykonuje zabiegi wyłącznie w szpitalu Swissmed Grupa LUX MED w Gdańsku. Wykłada na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

prof. Frederik Berrevoet

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Gandawie w 1997 roku, a swoje szkolenie chirurgiczne odbył w Uniwersyteckim Szpitalu w Gandawie, Uniwersyteckim Szpitalu Saarland w Homburgu w Niemczech oraz w Szpitalu Alberta Schweitzera w Holandii. W 2004 roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chirurgii Ogólnej i Chirurgii HPB (hepatobilliary) oraz Transplantacji Wątroby w Uniwersyteckim Szpitalu w Gandawie, gdzie pracuje od 2006 roku, najpierw jako konsultant, a od 2020 roku jako kierownik tego oddziału.
Profesor Berrevoet opublikował ponad 200 artykułów w swojej dziedzinie przez lata, napisał kilka rozdziałów książek na temat chirurgii trzustki, rekonstrukcji ściany brzusznej i leczenia otwartego brzucha, oraz wygłosił ponad 500 prezentacji na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Naukowego Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego, był prezydentem Belgijskiej Sekcji Chirurgii Ściany Brzusznej oraz Belgijskiej Sekcji Chirurgii HPB, obecny wiceprzewodniczący Komitetu Edukacyjnego EAHPBA, były członek Komitetu Naukowego tego stowarzyszenia, Skarbnik oraz belgijski przedstawiciel w Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych dla chirurgii HPB. Aktualnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego Królewskiego Belgijskiego Towarzystwa Chirurgicznego. Jest recenzentem wielu naukowych czasopism w swojej dziedzinie oraz redaktorem stowarzyszonym czasopism Hernia, Acta Chirurgica Belgica, Frontiers of Surgery for Visceral Surgery, Journal of Abdominal Wall Surgery (JAWS), Updates in Surgery oraz International Journal of Abdominal Wall and Hernia Surgery.

 

dr n. med. Mateusz Zamkowski

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (wówczas Akademia Medyczna w Gdańsku) w 2011 roku. W 2017 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na wydziale lekarskim GUMED. Tematem rozprawy było porównanie wyników operacji przepuklin pachwinowych z użyciem siatki samomocującej z klasycznym zabiegiem techniką Lichtensteina. Całość wyników została oparta na materiale własnym. Jako pierwszy chirurg w Polsce zdał europejski egzamin FEBS AWS z zakresu rekonstrukcji przedniej ściany brzucha. Od 2023 Przewodniczący Polskiej Sekcji Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Członek komisji ds. publikacji Europejskiego Towarzystwa Naukowego. Autor licznych publikacji o zasięgu światowym dotyczących przepuklin i chirurgii przedniej ściany brzucha (zarówno prac klinicznych, jak i eksperymentalnych). Kierownik naukowy największego Polskiego badania wieloośrodkowego sprawdzającego konieczność mocowania implantów w dużych przepuklinach pachwinowych typu M3 (MEFI TRIAL). Prowadzący i współprowadzący licznych warsztatów naukowych i edukacyjnych.

Termin: 6 listopada 2024 r. (środa)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa, budynek Mera Park Wawer – wejście B, obok drogerii Rossmann — zapraszamy na 3 piętro

Koszt udziału: 4800 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe
oraz zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi.

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się bezpłatny dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban – konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału:

Kliknij przycisk “Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia.
Opłać kurs po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu Wiadomość do Organizatora. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 7 października 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 7 października 2024 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału 4800 zł (zw)
TRANSLATE