social icon social icon social icon social icon
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka
29/05/2023
Dla Członków PTChR - 10% rabatu
Czas trwania
8:30-17:30
Rodzaj
Kategoria
Liczba Uczestników

Kurs kadawerowy pod kierownictwem lek. Pawła Nowickiego. Stanowi całość w połączeniu z:

  • część 1 Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka – MAJ 2023
  • część 2 Artroskopia nadgarstka – PAŹDZIERNIK 2023
  • część 3 Powikłania kostne leczenia złamań ręki i nadgarstka (od złamania do zwyrodnienia)  – GRUDZIEŃ 2023

Kurs obejmuje różne techniki operacyjnego leczenia złamań, omawia trudności zespoleń oraz możliwe powikłania leczenia złamania dalszego końca kości promieniowej, złamania kości łódeczkowatej nadgarstka, złamania kości śródręcza, złamania palców z wykorzystaniem implantów stabilnych kątowo.

W programie kursu zajęcia praktyczne samodzielnego stosowania implantów w warunkach tzw. cadaver lab oraz sesja szczegółowej sekcji anatomicznej ręki z omówieniem topografii istotnych dla chirurga okolic.

PATRONAT HONOROWY:

08:30
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
08:40
Wstęp do leczenia złamań
09:10
Złamanie dalszego końca kości promieniowej
10:55
Przerwa kawowa
10:10
Złamania kości łódeczkowatej
10:50
Zespolenie złamania kości śródręcza
11:20
Złamania palców
11:50
Pokaz anatomiczny ? ogólna anatomia ręki i nadgarstka
12:50
Lunch
13:20
Warsztaty na preparatach nieutrwalonych ? Zespolenie złamania kości promieniowej dostęp dłoniowy ? płytka stabilna kątowo ? Zespolenie złamania kości łódeczkowatej śrubą Herberta ? Zespolenie złamania kości śródręcza ? Zespolenie złamania przezstawowego aPIP
17:30
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

Kierownik naukowy: lek. Paweł Nowicki
specjalista ortopeda, traumatolog, chirurg ręki FESSH (dyplom europejski 2009)

Termin: 29 maja 2023r. (poniedziałek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej
Mera Park Wawer
ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 3300 zł (zw)

Dla Członków PTChR – 10% rabatu

Koszt uczestnictwa obejmuje:
? udział w szkoleniu,
? przerwy kawowe,
? zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
? Kliknij przycisk ?Zapisz się? i wypełnij formularz zgłoszenia
? Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
? o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
? liczba miejsc ograniczona.
? przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 20 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 maja 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE